جاذبه های گردشگری ایران - طاق گرا کرمانشاه

جاذبه های گردشگری ایران - طاق گرا کرمانشاه

2safar

در نقاط مختلف استان کرمانشاه، از دوره های مختلف تاریخ ایران به ویژه دوران باستان رد و آثار متعددی وجود دارد، از جنوبی ترین شهر های این استان تا شمالی ترینِ آن، در غرب و شرق این استانِ غربی ایران و خط و ربطی از دوره های مختلف تاریخی ایران قابل مشاهده است که گردشگران را به بخش های مختلفی از تاریخ این سرزمین کهن خواهد برد، این حرف شاید سندیت معتبری براساس کاوش های باستان شناسی نداشته باشد، اما غرب ایران در دو دوره ی تاریخی در عهد باستان از اهمیت و جایگاه سیاسی و استراتژیک بیشتری برخوردار بوده است، یکی دوره ی ماد هاست که به واسطه ی خواستگاه قومی و سرزمینی در این مناطق آثار و نشانه های مختلفی از خود بر جای گذاشته اند و اقوام کرد هم خود را وارثان آن سلسله می دانند. دوره ی دیگر در دوران ساسانی است که بیشترین توجه را از سوی پادشاهان این سلسله ی باستانی به خود جلب کرده است، که البته بر اساس بقایا و آثار به جامانده در این استان چنین برداشتی محتمل است.

2safar

با این حال، ما در کرمانشاه شاهد آثار متعددی از آن دوره ی تاریخی است، به این منظور این بار ، به سراغ یکی از آثار باستانی دیگر در استان کرمانشاه رفته ایم، اثری که بیشتر کارشناسان آن را متعلق به دوران ساسانی می دانند هرچند، برخی هم شائبه ی تعلق آن به دوران اشکانی به واسطه ی دو اثر برجای مانده از پارت ها در آن را مطرح می کنند، اما معماری، سبک و نشانه گذاری های موجود در این اثر آن را به ساسانیان بیشتر نزدیک می کند.

2safar

این اثر تاریخی، طاق گرا یا بنا به گفته مردم منطقه طاق شیرین است، چرا که هر اثر و نشانه ای از عهد باستان به ویژه دوران ساسانی، بنا به مَتل های بومی و داستان های عاشقانه ، نام شیرین و یا فرهاد را بر روی آن می گذارند. برای دیدن این اثر باستانی باید از شهر کرمانشاه به سمت سرپل ذهاب حرکت کنید، این مسیر یکی از قدیمی ترین مسیر های شرق به غرب در دوره های مختلف تاریخی بوده و حوادث تاریخی بسیاری هم از گذرانیده است. 15 کیلومتر نرسیده به سرپل ذهاب در پیچ و خم جاده ، درقسمت پایین دست جاده ی کنونی نمای این بنای باستانی قابل مشاهده است که از طریق یک مسیر فرعی به آنجا خواهید رفت. هنوز سنگ فرش قدیمی در مقابل طاق گرا وجود دارد ولی متاسفانه بخش هایی از این اثر تاریخی مورد بی مهری قرار گرفته و آسیب دیده است. اما خود بنا همچنان استوار و محکم پاسدار رسالت تاریخی خود می باشد.

2safar

طاق گرا در نقشه ای مستطیلی ساخته شده که تقریبا در مساحتی حدود 5 متر در 8 متر ساخته شده و درب ورودی این بنا هم از جاده سنگ فرش شده یک متر بالاتر است، ارتفاع کل سازه هم در حدود 10 متر است. سنگ های تراشیده شده ی نمای بیرونی طاقگرا نمایان گر هنر معماریِ ایرانیان اثر باستان می باشد،که در بنایی کوچک که کارکرد آن با اگر و اما های بسیار همراه است، تبلور یافته و اثری زیبا را خلق کرده است. بسیاری این کارکرد این بنا را به واسطه ی نقش مرزبانی این منطقه می دانند، عده ای هم توقف گاه پادشاه، اریکه ی سلطنتی و یادبود یک پیروزی خوانند اما همه این شاید ها را باید تنها بخش از روایتگری این بنا دانست، طاقگرا حکایت گر، کشورداری مردمانی دانست.