جاذبه های گردشگری ایران - عمارت خسروآباد سنندج

جاذبه های گردشگری ایران - عمارت خسروآباد سنندج

2safar

زیبایی خانه های قجری برگرفته از سبک معماری ایرانی رایج در آن دوره ی تاریخی است و این سبک با الهام گرفتن از معماری برخی نواحی خاص هویتی مشخص طی دو قرن 13 و 14 پیدا کرد، که برخی حتی از آن به عنوان معماری قاجاری هم نام می برند، این درحالی است که معماری رایج در عصر قاجار دارای شباهت هایی کلی هستند و تغییرات و تحولات معماری و سبک را می توان در آثار برجای مانده از این دوره تاریخی مشاهده کرد. شهر سنندج از جمله شهرهایی است که خانه های تاریخی آن بناهایی متعلق به دوره ی قاجار هستند و به واسطه ی نزدیکی خاندان اردلان و قاجار ما شاهد آثار تاریخی متعددی از این دوره ی تاریخی در شهر سنندج هستیم. این بار به سراغ بنای تاریخی معروف شهر یعنی عمارت خسروآباد خواهیم رفت و با هم این بنای تاریخی را خواهیم شناخت.

2safar

عمارت خسروآباد متعلق به دوران اولیه قاجاریه یعنی دوران سلطنت خان بابا یا همان فتحعلی شاه دومین پادشاه سلسله ی قاجاریه است، که در آن دوره امان الله خان اردلان، والی کردستان بود و بنای عمارت خسرو آباد هم در حدود سال های 1223 گذاشته شد، عمارتی که نمونه ی کاملی از معماری ایرانی رایج در عهد قاجاریه است و به سیاق دیگر بنا های تاریخی شهر های تهران، شیراز و تبریز ساخته است، این در حالی است که محوریت خانواده اردلان هم عظمت و بزرگی این را بیشتر کرده و گردشگران در این شهر سنندج با عمارتی 6 هزار متری وتماشایی رو به رو هستند. البته بر اساس برخی روایت ها، بخشی قدیمی وجود داشته که متعلق به دوران زندیه بوده و امان الله خان برآن افزوده است اما برای این روایت نمی توان اثری پیدا کرد، عمارت خسروآباد بر اساس مولفه های معماری رایج در عهد قاجار ساخته شده و نام این عمارت هم بر گرفته از نام فرزند امان الله خان و داماد پادشاه ایران فتحعلی شاه قاجار است که عروس آنان هم در این عمارت برگزار شد و مقر حکومتی والی کردستان و خاندان اردلان با نام خسروآباد شناخته شد، هرچند به باور بسیاری عمارت در دوران حکومت خسرو خان به شکلی کامل به خود گرفت.

2safar

با این حال، گردشگران در عمارت خسرو آباد تحول سبک های رایج در معماری ایرانی عهد قاجار را می بینند، بخصوص بخش های جدید تری که پس از واگذاری این عمارت به خانواده صادق خان اعزاز الملک در خلال سال های 1317 قجری مقارن با 1275 شمسی، در محدوده ی عمارت خسرو آباد ساخته شد.

2safar

به طور کلی عمارت خسروآباد شامل دو قسمت می باشد که از یک طرف بنایی قرار دارد که به آن قصر می گویند و از طرف دیگر ساختمان های بخش شرقی قرار دارند، ورودی قصر با ستون های برافراشته و زیبا نگاه گردشگران را به سمت خود می کشاند و ایوان ستون دار دیگری هم در سمت شرق عمارت نظم خاصی به محیط داده است. حیات و باغ هم یکی از مشخصه های اصلی عمارت خسروآباد است، باغی که می توان سبکی از باغ ها ایرانی را در آن دید.

2safar

آجرکاری، گچبری،کاشی کاری و اُرسی های زیبای این بنا از جمله هنرهایی هستند که گردشگران در عمارت خسروآباد شاهد آنها خواهند بود. عظمت و زیبایی این خانه ی قجری در یکی از غربی ترین شهر های ایران، وسعت فرهنگی و هنری این سرزمین را به رخ می کشد، که با توجه به تمام هویت های متعدد این سرزمین هرکدام از این هویت ها و فرهنگ ها بخش جدانشدنی و لاینفکی از هویت متکثر ایرانی است و گردشگران در کردستان و در شهر سنندج نظاره گر این هنرنمایی خواهند بود.