جاذبه های گردشگری ایران - عمارت مشیر دیوان سنندج

جاذبه های گردشگری ایران - عمارت مشیر دیوان سنندج

2safar

تاریخ شهری نشینی سنندج، به گونه ای است، که عمارت ها و خانه های تاریخی این شهر بیشتر متعلق به دوره ی قاجاریه هستند و از این رو، گردشگران در این شهر با جاذبه های تاریخی رو به رو هستند که معماری آنها کلیدی ترین ویژگی شان به شمار می رود و آن معماری هم متعلق به دوران قاجاریه می باشد. اما پیش از آنکه به سراغ معرفی عمارت مشیر دیوان، یکی دیگر از بنا های تاریخی و زیبای شهر سنندج برویم، توجه به سبک و شکل و معماری آن دوره ی تاریخی دیدن این خانه ی زیبای را تماشایی تر می کند.

2safar

به طور خلاصه و به زبانی ساده، بسیاری از کارشناسان معتقدند معماری رایج در دوران قاجاریه را می توان به دو دوره تقسیم کرد، در دوره ی اول معماری رایج در عهد قاجار هنوز متاثر از سبک معماری اصفهان است و هنر های معماری و دیگر هنر های ایرانی هنوز دارای حال و هوایی صفوی هستند، که این دوره تا ابتدای سلطنت ناصر الدین شاه ادامه دارد، با به روی کار آمدن ناصر الدین شاه قاجار و افزایش آمد و رفت های ایران و اروپا، معماری ایرانی هم متاثر از معماری اروپایی رایج در آن دوره ی تاریخی می شود و از این رو، معماری رایج در عهد قاجار در این دوره ی تاریخ پوست اندازی می کند و شکل و ساختار آثار با تغییراتی مواجه می شود.

2safar

سنندج هم در دوران امان الله خان اردلان به واسطه ی نزدیکی اش با خاندان قاجار و همچنین جایگاه و اعتبار در دربار، مورد توجه قرار داشت و این توجه را می توان در آثار متعلق به آن دوره ی تاریخی دانست،دورانی هنوز دوره ی اول سبک های رایج در عهد قاجاریه این و هنوز المان های مختلف معماری ایرانی یکه تاز هنر آفرینی در این سرزمین هستند. اما عمارت مشیر دیوان را می توان یکی از آثار مرزی بین این دوره ی تاریخی دانست و گردشگران به خوبی می توانند تفاوت ساختاری را میان این عمارت و دیگر عمارت های شهر سنندج مقایسه کنند. این عمارت توسط میرزا یوسف مشیر دیوان، مشاور و جانشین حاکم آن وقت والی کردستان بنا شده، در این دوره دیگر خبری از خاندان پر افتخار اردلان نیست و فردی به نام میرزا رضای وزیر کردستانی والی کردستان است.

2safar

عمارت مشیر دیوان را می توان با حیاط های هفتگانه شناخت، حیاط هایی که نمونه های کوچکی از معماری ایرانی هستند، چرا که در درون هر کدام از آنها، زندگی به شکلی بسیاری در جریان است، در این جا، باز هم معماری ایرانی دست این بنای خسته و تاریخی می گیرد و گردشگران را مشتاقانه به این عمارت می برد، گردشگران در این عمارت می توانند نمود ها و هنر های مختلف ایرانی را مشاهده نمایندف شیشه های رنگ در این خانه هم مانند دیگر خانه های شاخص ایرانی نور را به خدمت گرفته و خود نمایی می کند.

2safar

کاشی کاری های زیبا و تماشایی در کنار شیشه های رنگی،آجر کاری های کم نقص، مقرنس کاری، گره چینی، ایوان ستون دار با کلاه فرنگی معروفش و گچ بری های دیدنی اش از جمله هنر هایی معماری ایرانی در این عمارت تاریخی است. این عمارت قدیمی با در های اُروسی و گره چینی های استادانه اش، نمونه ی فاخر و زیبایی از معماری ایرانی و گردشگران بدون شک اوقات آرامش بخش و پر حسرتی را در این مکان خواهند داشت.