جاذبه های گردشگری ایران - قلعه رودخان رشت - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری ایران - قلعه رودخان رشت - قسمت دوم

2safar

در ادامه ی معرفی قلعه رودخان در نزدیکی شهر رشت، از مسیر زیبا و دیدنی این قلعه گفتیم و بخش ها و قسمت های مختلف آن را معرفی کردیم. زمانی که گردشگران پس از عبور از مسیر نسبتا طولانی و پر پیچ و خم به قلعه آجری و تو در توی رودخان می رسند، با وجود زیبایی های مسیر اما خستگی پیاده روی نیمه کوهستانی با دیدن این بنا فراموش می شود، باور به ساخت چنین بنایی در دوران سلجوقی هیجان زیادی را برای گردشگران ایجاد می کند. هرچند بسیاری معتقدند که قلعه ای پیش از این قلعه در دوران ساسانی در این جا وجود داشته است و در دوران سلجوقی آن قلعه باستانی جای خود را به سازه ای زیبا می دهد و برای سالیان و قرن های متمادی یکی از مهمترین سازه های دفاعی شمال ایران در گیلان بوده است.

2safar

اگر بخواهیم به طور دقیق تر از تاریخ این مکان تاریخی سخن بگوئیم، باید بر اساس کتیبه ی موجود در قلعه که در قسمت ورودی قلعه رودخان قرار گرفته است، آن را متعلق به سال های 918 تا 921 هجری قمری بدانیم. این کتیبه سلطان حسام الدین امیره دباج معروف به امیره دباج فومنی را بانی ساخت مجدد قلعه عنوان کرده است. ایشان حاکم بیه پس در نواحی گیلان بود،که در غرب سفید رود در کنار پیه پیش و تالش قرارد داشته و خاندانی تحت عنوان اسحاقی فومن بر محدوده ی پیه پس حکم می رانده است. قلعه رودخان یکی از مناطقی بود که همواره حکومت محلی و گروه های نظامی معارض در گیلان در آن پناه می گرفتند و استحکامات نظامی اش، دژی مستحکم برای آنان به شمار می رفت. اگر بخواهیم به مشهور ترین این گروه ها اشاره کنیم باید به اسماعیلیان الموت در دوران سلجوقی و میرزا کوچک خان جنگلی در دوران معاصر و اواخر دوران قاجار اشاره کنیم. اسماعیلیان در دوران سلجوقی حکومتی معترض بوودند که در نواحی گیلان با محوریت قلعه الموت حضور داشتند اما قلعه رودخان هم یکی از پایگاه های نظامی آنان به شمار می رفت. براساس گفته های محلی های قلعه رودخان، میرزا کوچک هم در دوران مبارزات خود با حکومت مرکزی در اواخر دوران قاجار، مدت ها در جنگ های پارتیزانی اش در این قلعه پناه می گرفت.

2safar

همه این رخداد های تاریخی که در این مکان روی داده در بردارنده ی حکایت ها و داستان های بسیاری است که گردشگران می توانند در کنار برج و باور های متعدد قلعه رودخان با آنها آشنا شوند. این قلعه آجری دارای چهل برج دیده بانی در گرداگرد خود است، البته نکته قابل توجه در خصوص قلعه رودخان، مساحت 2و نیم هکتاری این قلعه بر روی ارتفاعات روستای رودخان است. ارگ قلعه رودخان در غرب محوطه ی قلعه قرار دارد، این سازه از دو طبقه تشکیل شده و یک بنای دو طبقه ی دیگر هم در قسمت شرقی با نام قراول خانه وجود دارد. سازه و شکل کلی این بنا برای گردشگران قابل توجه است. معماری قلعه رودخان برای گردشگران جذابیت و تازگی بسیاری خواهد داشت. طاق های آجری، با روزنه هایی برای محافظت و حراست از قلعه از جمله بخش های هستند که گردشگران از دیدن آنها حس هیجان انگیز حضور در یک قلعه ی تاریخی را احساس خواهند کرد.

2safar