جاذبه های گردشگری ایران - قلعه فلک الافلاک خرم آباد لرستان - قسمت اول

جاذبه های گردشگری ایران - قلعه فلک الافلاک خرم آباد لرستان - قسمت اول

2safar

در بازدید از شهر خرم آباد، مهمترین و معروف ترین جاذبه ی تاریخی و گردشگری این شهر، قلعه تاریخی و بزرگ است، که ساخت آن به گونه ای است، که مشرف به شهر خرم آباد کنونی است، این درحالی است که در هنگام ساخت این بنا و شکل گیری برج و باروی زیبا و قدیمی اش خبری از خرم آباد نبوده و می توان سنگ بنای شکل گیری این شهر را همین قلعه تاریخی دانست. هنگامی که از مسیر پیش روی تان به سوی قلعه حرکت می کنید، می توانید تمدن موجود در این بخش از ایران را مانند بسیاری دیگر از مناطق باستانی ایران نظاره گر باشید.

2safar

شاید اسم این قلعه به هویت تاریخی اش سنخیتی نداشته باشد و اسم عربی این بنا را نمی توان نام اصیل بنایی ساسانی دانست، بله این قلعه اثری برجامانده از دوران ساسانی است، بنای باشکوه و زیبا که می توان آن را نماد شهر خرم آباد و حتی استان لرستان دانست. بر اساس کاوش های باستانی که در محدوده ی قلعه صورت گرفته و براساس ساختارش قلعه فلک الافلاک همان دژ شاپور خواست که پس از ساخت شهری به همان نام در همین محدوده ی جغرافیایی بنا می شود، قلعه ای که ساختار دوازده برجی اش از همان دوران آن را به یکی از مستحکم ترین دژ های دولت ساسانی بدل کرد و در مراحل تاریخی دیگر، ما شاهد مرکزیت این دژ در حکومت های مختلف حاکم بر این لرستان هستیم، به گونه ای می توان همین مرکزیت اداری امروز خرم آباد را هم متاثر از مرکزیت دژ شاپورخواست یا همان قلعه فلک الافلاک دانست.

2safar

با مراجعه به متون تاریخی و اسناد باقی مانده از دوران مختلف، باید به این نکته اشاره داشت که اسم فلک الافلاک، پس از بروی کار آمدن سلسله ی قاجار در متون تاریخی آورده شده و پیش از آن نام های متفاوتی مانند دژ شاپورخواست، قلعه خرم آباد، دوازده برجی و قلعه اتابکان به این مکان گفته می شد، اما با روی کار آمدن سلسله ی قاجاریه محمد علی میرزا دولتشاه، به عنوان والی کرمانشاه و لرستان انتخاب می شود و مهمترین اقدام او بازسازی و مرمت بخش های ویران این قلعه تاریخی بود و به همین خاطر با مرمت برج های دوازده گانه، شکل و شمایل باستانی اش نمایان می شود و همان دوازه برج نمادی به عنوان دوازده برج فلکی می شود و نام فلک الافلاک را به این دژ باستانی دادند.

2safar

این دژ پس از ورود اعراب به ایران و شکل گیری حکومت های متعدد و محلی در این ناحیه مهمترین پایگاه حکمرانی آن شد، آل حسنویه، گنجور، آل بویه، سلجوقیان، اتابکان لر بزرگ و کوچک، صفویه، زندیه ، قاجار و پهلوی این قلعه تاریخی را به عنوان مرکز حکومت خود در لرستان برگزیدند. یکی از مهمترین ویژگی های فلک الافلاک، همین نقش محوری اش در تاریخ خرم آباد است که امروزه محور هویت تاریخی و تمدنی لرستان است. با ما در ادامه ی این مسیر همراه باشید تا بیشتر با قسمت های مختلف این دژ باشکوه آشنا شویم.

2safar