جاذبه های گردشگری ایران - قلعه یزدگرد کرمانشاه - قسمت اول

جاذبه های گردشگری ایران - قلعه یزدگرد کرمانشاه - قسمت اول

2safar

تاریخ پر آشوب ایران سراسر رخداد هایی همراه با اسطوره و افسانه است و در این میان داستان آخرین پادشاه ساسانی هم، حکایت بسیاری از داستان های شبانه ی شب نشینی های ایرانیان برای سال ها و قرن ها شد. داستانی همراه با مظلومیتی شاهانه و تاریخی و با هنر مندی راویان، تصویر ساز خواب های نسل های متمادی در ایران بود. اما داستان آخرین پادشاه ساسانی گره خورد با سرنوشت شاهدخت او، به نام شهر بانو، که بعد ها در گیرودار روایت هایی دیگری از مظلومیت و حس ملی گرایی ایرانیان شد.

2safar

این داستان با یکی از آثار باستانی موجود در استان کرمانشاه گره خورده و گردشگران با مکانی روبه رو هستند که بخش هایی از تاریخ و افسانه ها را بهم وصل می کند و سرمنشا بسیاری از داستان های ایرانی است. قلعه یزدگرد همین مکان اسطوره ای است که در نزدیکی طاق گرا واقع شده است. این مکان باستانی در نزدیکی شهر سرپل ذهاب قرار دارد و برای رفتن به این قلعه باید جاده ی کرمانشاه به سمت سر پل ذهاب را در پیش بگیرید و اما در 18 کیلومتری سراهی ریجاب به سرپل ذهاب وارد مسیر این قلعه تاریخی می شوید. قلعه یزدگرد در منطقه دالاهو قرار گرفته و منطقه ی وسیعی از محدوده ی طبیعی این ناحیه را تحت پوشش خود قرار می دهد، به نحوی که در حدود 40 کیلومتر را می توان محدوده ی این قلعه و بخش های مختلف آن دانست.

2safar

از نام آن پیداست باید این قلعه را متعلق به دوران ساسانی بدانیم، همان طور که برخی از کاوش های باستان شناسی اولیه مؤید این فرضیه بودند، اما با انجام کاوش های بعدی از سوی دیگر گروه های باستان شناسیِ غربی، یافته ها حکایت از بقایای متعلق به دوران اشکانی می داد، به نحوی که شاکله ی اصلی این قلعه در دوران اشکانی بنا شده و در دوران ساسانیان هم بخش های دیگری به این مجموعه افزوده شده، براین اساس که این قلعه را متعلق به ساسانیان دانستند.

2safar

اما نام این قلعه به واسطه ی آخرین رخ داد هایی است که منجر به از هم پاشیدن آخرین پادشاهی باستانی ایران شد و ایران برای 2 قرن خاموشی را در پیش گرفت. گردشگران در این مکان به عنوان یکی از جاذبه های تاریخی و باستانی این سرزمین، می توانند چگونگی زنده ماندن هویتی را ببینند که در سالهای خاموشی با داستان ها و متل هایی که مادران در گوش کودکانشان نجوا می کردند، هویت و تاریخ سرزمین شان را به نسل های بعد انتقال می دادند.

2safar

قلعه یزدگرد برای گردشگران جدا از جذابیت های باستانی، بخش هایی از فرهنگ و هویت مردمانی را به نمایش گذارد که سازندگان اصلی هر سرزمین هستند و شاهان و رهبران آن تنها بخشی از آن جامعه به حساب می آیند. از سوی دیگر، جاذبه های گردشگری این قلعه در کنار یکی از مکان طبیعی بکر و زیبای استان کرمانشاه در منطقه ای به نام ریجاب و دره های دالاهو قرار دارد و مجموعه ای از آثار و بنا هایی است که توسط گروه های باستان شناسی در محدوده ی قلعه کشف شده و ما در ادامه سفرمان با آنها بیشتر آشنا خواهیم شد، از این رو با ما در 2safar همراه باشید و این حلقه متصل میان تاریخ و افسانه را با هم بشناسیم.