جاذبه های گردشگری ایران - قلعه ی حسن آباد سنندج

جاذبه های گردشگری ایران - قلعه ی حسن آباد سنندج

2safar

برای آخرین مکانی که در شهر سنندج به شما معرفی می کنیم، می خواهیم به سراغ قدیمی ترین اثر موجود در این شهر برویم و آخرین جاذبه ای که از این شهر معرفی می نمائیم، اثری به یاد ماندی از این شهر کرد نشین باشد. برای رفتن به این مکان باید 5 کیلومتر از سمت غرب شهر سنندج، از شهر فاصله بگیرید، تا به روستای حسن آباد برسید. در روستای حسن آباد می توانید بقایای قلعه ای تاریخی و باستانی را در نزدیکی شهر سنندج مشاهده کنید.

2safar

قلعه ی تاریخی حسن آباد، بقایای قلعه ای بوده، که روزگاری یکی از مهمترین نقاط کردستان به شمار می رفته و از دوران صفویه و پس از صلح حاکمان محلی اردلان با حکومت مرکزی ایران یعنی صفویه، این قلعه و یا بهتر است بگوئیم، دژ، رو به خرابی گذاشت و حتی تخریب بخش هایی از این قلعه قسمتی از توافق اردلان ها با حکومت صفویه بود و امروزه این دژ به یکی از جاذبه های تاریخی و به تازگی باستانی کردستان تبدیل شده است. قلعه در سراشیب تپه ای با شیب تند قرار دارد و محوطه ای با دیوار های سنگی و برج های مراقب در اطراف قلعه شکل و شمایل نظامی داشته است. یاد مان باشد نواحی مرزی ایران در تمام حکومت ها و دوره های تاریخی این سرزمین، بخشی از داستان توافق ها و جنگ ها و نزاع ها با کشور های اطراف بوده و این دژ یا قلعه نقشی کلیدی در ناحیه کردستان داشته و همواره یکی از مهمترین پایگاه نظامی و اداری غرب ایران بود.

2safar

با انجام کاوش های باستان شناسی مختلف در محوطه قلعه، بخش های تازه ای از تایخی این مکان بیرون افتاد، در ابتدا بقایایی از دوران عصر آهن یافت شد و در مرحله بعد و مهمترین بخش یافته های باستانی و تاریخی، قدمت این دژ به دوران ماد ها (پیش تر در معرفی به جاذبه های گردشگری شهر های کرمانشاه، همدان و خوزستان به معرفی حکومت و سلطنت ماد ها پرداخته ایم و شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشر به سایت 2safar مراجعه کنید) رسید، قلعه ای که در قلب سرزمین ماد جای داشته و یکی از کلیدی ترین قلعه های کردستان بوده است. این قلعه به واسطه ی همان نقش مرز نشینی و حراست از نواحی مرزی و قلمرو ایران در مقابل آشوری ها، از جایگاه مهمی برخوردار بوده است و این نقش تا حمله مغول ها و حتی مبارزات حکومت های محلی اردلان با حکومت مرکزی نیز ادامه داشت.

2safar

در ادامه کاوش های باستان شناسان آثار و بقای مختلفی به دست آمد که همگی آنها در موزه ی سنندج نگهداری می شوند. در برخی نوشته ها، از سرپا بودن بخش هایی از قلعه تا سال 1851 میلادی خبر می دهند، اما آنچه که در این بین از اهمیت برخودار است، جایگاه این قلعه ی تاریخی در هویت مناطق کرد نشین و شهر سنندج است، چرا بخش از دوران باستان بوده به ویژه دوران ماد که اولین پادشاهی ایران بوده است. اما باید به اینکه توجه داشت که قلعه حسن آباد و بقایای آجرین آن متعلق به دوران اردلان ها بوده و یافته های و فرضیه های تعلق آن به دوران ماد ها هم از اعتبار و اهمیت برخوردار است و یافته های متعلق به دوران مادها از کاوش های باستان شناسان به دست آمده است.

2safar

از دیگر نکات قابل توجه در خصوص تاریخ قلعه ی حسن آباد نقش ایالتی این دژ در برهه های از دوران تاریخی است و برای سالیان متمادی برای حفاظت از مردم و تمام ارگان های نظامی و اداری اردلان ها این قلعه و دیواره های سنگی و رفیعش، تنها پناه مردم به شمار می رفت.گردشگران امروزه می توانند به مکانی قدم بگذارند که روزگاری تمام امید نواحی مرزی غرب سرزمین اش به او دوخته شده بود.