جاذبه های گردشگری ایران - مسجد جامع همدان

جاذبه های گردشگری ایران - مسجد جامع همدان

2safar

گردشگران در شهرهای مختلف ایران هویت های متکثر ایرانی را در قالب جاذبه های گوناگون خواهند دید. همدان شهری است که اولین پایتخت پادشاهی ایران در عصر مادها را به خود دیده و در خلال سلطنت های باشکوه باستانی ایرانی یکی از مهمترین شهر های ایران بوده است. با ورود اسلام به ایران، به واسطه ی موقعیت جغرافیایی شهر، همدان اهمیت و جایگاه خود را حفظ کرد و بزرگان علم و ادب بسیاری در این شهر بخشی از هویت و تمدن فرهنگی ایران بودند. از این رو، مساجد به عنوان یکی از المان های هویت اسلامی در بسیاری از شهر های ایران نقش محوری دارند، که با عنوان مسجد جامع این محوریت، شکل و ساختاری رسمی نیز به خود می گیرد. با همه ی این اوصاف این بار 2safar شما را با یکی از جاذبه های دیدنی و اسلامی شهر همدان آشنا می کند و بخش دیگری از هویت تاریخی این شهر را برایتان نمایان می سازد.

2safar

مسجد جامع همدان در اطراف میدان امام خمینی قرار دارد، میدانی که نقش محوری در ساختار شهر همدان داشته و شهر بر گرد این نقطه ی مرکزی شکل گرفته است. از میدان امام خمینی باید راهی خیابان اکباتان شوید در آنجا این بنای تاریخی و زیبا را خواهید دید که مانند بسیاری از آثار معماری ایرانی اسلامی شکوه و هنر معماری ایرانی را در خدمت تعالیم و تمدن اسلامی در آورده است. بسیاری بر این باورند که این مسجد بنایی متعلق به دوران اولیه اسلامی بوده که در شهر همدان قرار داشته است، اما منابع این گفته ها مشخص نیست، به همین خاطر بنا بر کتیبه و اطلاعات موثق در خصوص این مسجد، باید گفت که بنای فعلی مسجد جامع همدان که گردشگران بخش های مختلف آن را می بینند، در حدود سال 1253 هجری و در خلال سلطنت قاجاریه در ایران بنا شده است.

2safar

مشخصه ی اصلی این بنا مانند بسیاری از آثار آن دوره ی تاریخی، برگرفته از المان های معماری ایرانی است، بر اساس همین المان ها، مسجد جامع همدان را باید مسجد چهار ایوانی دانست، اما در این بنا سه ایوان در قسمت های شمال و جنوب و همچنین شرق ساخته شده و خبری از ایوان چهارم نیست، از این رو، در برخی از متون از آن به عنوان چهار ایوانی ناقص نام برده اند. شبستان به عنوان یکی از عناصر مساجد اسلامی در ایران در قسمت های مختلف قرار گرفته و این مسجد در صحن مستطیلی اش نمازگزاران را به چندین شبستان می رساند. معماری ایرانی چنان باشکوه است، که عناصر مختلفی از هنر های خود را در بخش های مختلف بکار می برد و هر بار و در یک طرح نقشی جدید ایجاد می کند و با استفاده ی بیشتر از یک هنر ویژگی متمایز به آن اثر می بخشد.

2safar

گردشگران در این مسجد که براساس معماری آن می توان سبک ساخت این بنا را متعلق به دوران فتحعلی شاه دانست، یا حداقل معماری رایج در آن دوره را در این مسجد نیز مشاهده کرد، با همه این ها، این مسجد اولین هدف بیشتر گردشگران را فراهم می کند و گردشگران در این بنای تاریخی و مذهبی می توانند تجربه ای جدید از معماری ایرانی، اوقات لذت بخش از دیدن بنایی زیبا و تاریخی و همچنین محیط تاثیر گذار را ببینند.