جاذبه های گردشگری ایران - مسجد عمادالدوله کرمانشاه - قسمت اول

جاذبه های گردشگری ایران - مسجد عمادالدوله کرمانشاه - قسمت اول

2safar

گردشگران در حول و حوش بازار سنتی کرمانشاه، که در قلب بافت سنتی این شهر قرار گرفته، با آثار تاریخی متعددی روبه رو هستند، آثار و بنایی هایی که امروزه، به عنوان بخشی از هویت تاریخی این شهر در دوران زندیه و قاجاریه روایت گر خاطرات و ذهنیت شکل گرفته شده در این شهر باستانی است.

2safar

یکی از این بنا ها، مسجد عماد الدوله است، بنایی فاخر، شکیل و با شکوه که یکی از نمونه های ارزشمند معماری مساجد ایرانی در کشور به شمار می رود، مسجدی که به سبک معماری مساجد چهار ایوانی، ساخته شده و ظرافت های هنری و معماری از گوشه و کنار این مسجد هویداست.

2safar

این مسجد در اوج دوران ثبات و شکوفایی قاجاریه و در زمان زمام داری ناصرالدین شاه توسط والی کرمانشاه ، عماد الدوله بنا شده است. مسجد عمادالدله بنا بر کتیبه ی کاشی کاری شده ی موجود در ایوان اصلی مسجد در سال 1285 هجری قمری بنا شده است، دراین کتیبه در قالب قصیده ای از ناصرالدین شاه پادشاه ایران و همچنین امام قلی میرزا عماد الدوله حاکم کرمانشاه و سرحدات عراقین نام برده می شود.

2safar

مسجد عماد الدوله که در کنار بازار سنتی قرار دارد و درب اصلی آن نیز به بازار زرگر ها منتهی می شود ، از یک سو به مسجد جامع می رسد و از سمت دیگر به چهار سوق بازار راه پیدا می کند. این مسجد چهار ایوانی مجموعه ای از هنر های معماری ایرانی را در معرض دید عموم قرار می دهد و گردشگران در این مسجد به سیاق دیگر مساجد زیبای ایرانی می توانند تبلور هنر و آمیختگی ذوق ایرانی با فضای معنوی را نظاره گر باشند.

2safar

ایوان و شبستان اصلی مسجد در ضلع جنوبی قرار دارد ، که با ارتفاع و جزئیات هنری بیشتر قابل تشخیص است، خطوط و همسانی رنگ و کاشی در کنار قوس و طاق های ایوان فضایی روحانی به ایوان بخشیده و به نوعی تجلی معنویت و کمال گرایی در معماری ایرانی به سوی آسمان را نشان می دهد. شبستان مسجد که از طریق ایوان جنوبی در دسترس قرار دارد، نمونه ایی ساده و بی آلایش از آجر کاری و مهندسی معماران آن دوره تاریخی است که گنبد و طاق های این شبستان را بر روی 14 ستون آجری و دیوار های مسجد سوار کرده اند و در عین سادگی فضا، ماهیت و فضای معنوی شبستان تقویت شده و این سادگی به محرابی زیبا ، با کاشی های چشم نواز و هنرمندانِ ختم می شود، از دیگر بخش های قابل توجه در این مسجد تراش خوردگی ستون های آجری شبستان است که برای گردشگران هم قابل توجه است.

2safar

اما نکته بارز در این شبستان پیوستگی هدایت فضای ایجاد شده به سوی محراب است، که با ایجاد فضا و ساختاری ساده و یکدست ، نمازگزاران را به سوی محرابی زیبا و تزئین شده می کشاند و این محراب زیبای نگاه و ناخودآگاه نمازگزاران را به سمتی متعالی تر رهنمون می کند، این تجلی معنوی فراتر از هنرهای معماری بکار رفته در شبستان ، کمال گرایی و عمق فهم هنرمندانه ی معماری ایرانی را به رخ می کشد.