جاذبه های گردشگری ایران - معبد آناهیتا کرمانشاه - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری ایران - معبد آناهیتا کرمانشاه - قسمت دوم

2safar

در ادامه ی معرفی معبد آناهیتا به عنوان یکی از جاذبه های باشکوه، با وقار و تاریخی کرمانشاه بخش های مختلف این بنای باستانی را با هم خواهیم دید. معبد آناهیتا به عنوان یکی از بنای های سنگی عظیم باستانی برای گردشگران دارای جذابیت بسیاری است این معبد در بخشی از شهر کنگاور قرار گرفته که بر روی تپه ای با ارتفاع 32 متر واقع شده است. برای ورود به معبد باید از پله های دوطرفه ی قسمت جنوبی وارد شوید، پله هایی که از همان زیبایی و نظم پله های بنا های باستانی برخوردارند و نمود زیبایی به معماری معبد می بخشند. طول پله ها در حدود 154 متر می باشد ، پله های طرف شرقی از 26 پله و پله های غربی دارای 21 پله هستند. اندازه و زیبایی پله ها همان شکوه و زیبایی باستانی را ذر ذهن متبادر می کنند.

2safar

این معبد در پلانی مستطیلی قرار گرفته که در 209 متر در 242 متر سازه های مختلف بنا ایجاد شده اند. براساس تحقیقات صورت گرفته در بخش های مختلف دیوار های چهار گانه ، قطر دیوار های شمالی نسبت به دیگر دیوار ها از ضخامت متفاوت تری برخوردار اند. البته قسمت ضلع شمالی از طریق پلکانی به بنای معبد متصل می شود. یکی از زیبا ترین بخش های معبد آناهیتا، جوی های سنگی است که آب رودخانه را به میزان مشخص وارد معبد کرده و از طریق مجاری تعبیه شده به شکل زیبا و مهندسی شده ای به بخش های مختلف معبد می کشاند. این مهندسی یکی از باشکوه ترین نمود های پیشرفت معماری عصر باستان است که بخشی از المان معماری آن دوره ی ایران محسوب می شود.

2safar

اما این همه داستان نیست، رفت و برگشت آب جاری در جو های سنگی به وسط معبد می رود و در این جا سر های گاو های قرار داشته در بالای معبد در داخل حوض داخل معبد منعکس می شده که امروز تنها بقایای اندکی از آن باقی مانده و باستان شناسان این تصویر را برای ما تداعی کرده اند. استخر داخلی معبد در حدود 10 متر در 10 متر بوده که دارای عمقی 20 سانتی می باشد. ستون های معبد آناهیتا از بخش های مهم این سازه ی باستانی به شمار می رود که امروزه بقایای آن ستون های هویت اصلی معبد آناهیتای کنگاور را تشکیل می دهند.

2safar

بر اساس نظر کارشناسان، ارتفاع ستون ها سه برابر قطر دیوار های معبد بوده اند که نشان دهنده ی مهندسی دقیق بکار رفته در این بنای تاریخی است. مصالح مورد استفاده در این ساختمان هم به سیاق دیگر بنا های عصر باستان ایران از سنگ و ملات گچ ساخته شده اند و سنگ های تراشیده شده هم قسمت های بیرونی بنا را تشکیل می دهند.صفه ای سنگی 64 متر در 9.5 متر هم از دیگر بخش های موجود در این بنای متعلق به دوران باستان است که از لاشه های سنگ و ملات گچ ساخته شده است. باستان شناسان معتقدند که در قسمت های شمالی و پلکان های معبد خبری از ستون های عریض و کم ارتفاع نبوده است.

2safar

سبک معماری معبد آناهیتا یکی از نمود های بارز معماری ایران در عهد باستان است که المان های باشکوهی از خود را برجای گذاشته که در دیگر آثار متعلق به آن دوران تاریخی نیز به خوبی مشهود است. اما بسیاری از کارشناسان و باستان شناسان بر این باورند که معماری معبد آناهیتا تلفیقی از معماری ایرانی و یونانی است که بسیاری از المان های آثار متعلق به یونان را می توان در آناهیتا مشاهده کرد. البته باید این نکته هم در نظر داشت که ساخت این بنای باستانی در دوره های مختلفی ساخته شده اند و این فاصله زمانی تاثیرات فرهنگی بسیاری در سبک ساخت و روند ساخت این اثر برجا گذاشته که نمی توان آن را نفی کرد.