جاذبه های گردشگری ایران - مقبره های گنبد سبز قم - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری ایران - مقبره های گنبد سبز قم - قسمت دوم

2safar

در ادامه ی معرفی مقبره های گنبد سبز معماری بناهای سه گانه بارز ترین ویژگی است که گردشگران در این مکان تاریخی مشاهده می کنند. ساختار این مقبره های به گونه ای است که همسانی و هماهنگی معماری میان آنها از نزدیکی تاریخ زمان ساخت شان خبر می دهد. همانطور که پیش تر در 2safar عنوان کردیم، این مقبره ها متعلق به یکی از حکومت های محلی به نام آل صفی بوده که در حدود قرون هشتم و نهم هجری قمری در قم حکومت می کردند و به همین خاطر ساختار و شکل سازه های مقبره ها شبیه به هم هستند، اما بر اساس همان کتیبه های موجود در مقبره های گنبد سبز این بنا ها دارای تفاوت زمانی در ساخت هستند.

2safar

از مهمترین ویژگی های مقبره های آجری و زیبای گنبد سبز، گنبد های دو پوسته ای است که به زیبایی هرچه تمام تر توسط معماران آن دوره بر اساس المان های معماری ایرانی ساخته شده اند. قسمت بیرونی و خارجی گنبد ، بر اساس گفته متخصصان معماری، به صورت منشور شانزده ترکی ساخته شده و بخش داخلی هم با عرقچینی های بسیار زیبا شکل گرفته اند. اما این تنها هنر های بکار رفته در این مقبره های تاریخی نیستند. وقتی گردشگران در کنار این بنا های تاریخی می ایستند، تازه متوجه خواهند شد، که در کنار چه نمونه های زیبا و کم نظیری از گچ بری ایستاده اند. بدون شک گچ بری های مقبره های گنبد سبز را باید مهمترین و زیبا ترین هنر های بکار رفته در این بنا های تاریخی دانست.

2safar

در میان این مقبره ی سه گانه، مقبره ی جنوبی بیشترین آسیب را دیده است، به همین خاطر مرمت کمتری هم در این بنا صورت گرفته است و شما هنگامی با این بنا رو به رو می شوید سازه ای 12 ضلع را مشاهده می کنیدف که در درون به 8 ضلع تبدیل می شود، البته این بنا تنها گنبد خود را از دست داده گچ بری های زیبایش به عنوان اولین مشخصه ی معماری مقبره های گنبد را در خود حفظ کرده است. مقبره ی شمالی در میان مقابر گنید سبز از زیبا ترین گچ بر برخوردار است، هرچند که ماهیت گچ بری ها بسیار به هم نزدیک اما شاید طراح های بکار فته در آن و یا حتی هنرمند سازنده ی آن در ظرافت و زیبایی آن بسیار نقش داشته اند.

2safar

از دیگر تفاوت های میان این بنا و دو بنای دیگر مقبره های سبز، تاریخ ساخت آن است که در قرن نهم هجری قمری بنا شده است. از دیگر ویژه گی های مشخص این بنا، حک شدن نام حضرت علی بن ابی طالب بر روی دیوار های بیرونی این مقبره است که در کنار تفاوت دیگر این مقبره یعنی آجر کاری های زیبای سقف اش دیدنی و تماشایی هستند.

2safar

در هر گوشه از ایران و در شهر های و قسمت های مختلف مناطق این سرزمین، پازل های جدا افتاده از همی وجود دارد، که رشته مختلفی آنها را به هم وصل می کنند و بی گمان، قدرت مند ترین و پر رنگ ترین این رشته ها معماری و هنر های معماری است که بر گرفته از فرهنگ و تمدن این سرزمین که این بار شما و تمامی گردشگرانی که به شهر قم قدم می گذارید، آن را در کنار مقبره های تاریخی گنبد سبز مشاهده می نمایید.