جاذبه های گردشگری ایران - مناره ی آجری خرم آباد لرستان

جاذبه های گردشگری ایران - مناره ی آجری خرم آباد لرستان

2safar

خرم آباد امروز و شاپور خواست روزگار گذشته، یکی از مسیر های پرترددی بوده که می توان المان های مختلف آن را از بقایای باستانی و تاریخی شهر مشاهده کرد، اگر با ما در سفر به این شهر همراه بوده باشید، نشانه های معرفی شده را می شناشید، این بار 2safar یکی دیگر از آثاری تاریخی شهر خرم آباد را به شما معرفی می کند، مناره ی آجری اثری دیگری است که گردشگران شهر خرم آباد می توانند بخشی از سفر خود به این شهر تاریخی را در کنار این بنای آجری و البته ارزشمند سپری کنند.

2safar

مناره ها در گذشته بخصوص در دوران باستان و قرن های ابتدائی پس از اسلام، تنها در کنار مساجد و اماکن مذهبی بنا نمی شدند، بلکه در کنار کاروان سرا ها و مراکز شهر ها هم ساخته می شدند، اما از قدیمی ترین کاربرد های این مناره ها، راهنمایی مسافران و کاروان ها بود و مانند فانوس های ساحلی چراغ راهنمایی مسافران به شمار می رفت. با این حال، مانند بسیاری از المان های معماری دیگر این بنا ها هم در طول زمان ماهیت شان و کارکرد هایشان تغییر کرد و امروزه مناره ها در ورودی مساجد و مکان های مذهبی می بینیم. با این حال، بر اسا کاوش های باستان شناسان، بقایای بنا هایی مسجد مانند و یا کاروانسرا هم چسبیده به مناره ی آجری محله قاضی آباد خرم آباد وجود دارد که فرضیه ی ما را قوت می بخشد.

2safar

این مناره ی آجری، بنایی استوانه ای شکل است که در قطری 4 تا 5 متر ساخته شده و ارتفاعی کنونی آن با در نظر گرفتن پایه ی سنگی اش در حدود 30 متر است که این ارتفاع در گذشته بیشتر بوده و به روایت سفرنامه ها و متون تاریخی ارتفاع این مناره ی آجری به دلیل فرسایش و آسیب های طبیعی از میان رفته است و خوشبختانه اسکلت اصلی بنا به عنوان یک اثر تاریخی و ارزشمند برای ما برجا مانده است. کارشناسان تاریخی معتقدند که این مناره ی آجری بر اساس المان های معماری و ساختار شکل گیری اش متعلق به دوران دیلمیان است که همزمان با حکومت امیر سامانی در آسیای مرکزی کنونی در نواحی مرکزی و غربی ایران امروز حکومت می کردند، هرچند که آل بویه و آل زیار هم بخشی از دیلیمان به شمار می روند که در دو دوره ی متوالی بر بخش های از ایران حکم راندند. با این حال، این مناره ی آجری یکی از جاذبه های گردشگری تماشایی است که در شهر خرم آباد قرار دارد.

2safar

اگر بخواهیم اطلاعات بیشتری در خصوص این مناره ی آجری ارائه کنیم باید به 99 پله ای اشاره کرد که متوالیان و یا نگهبانان این مناره برای رسیدن به بالای آن باید طی می کردند و که به نوعی یکی از بنا های امنیتی و حفاظتی شهر نیز به شمار می رفت. با این همه، مناره ی آجری خرم آباد با گذشت قرن ها همچنان استوار و پا برجاست و مانند فانوسی تاریخی، گردشگران و مسافران این شهر را به سوی خود راهنمایی می کند و همچنان اثری ماندکار در این مسیر قدیمی است.