جاذبه های گردشگری ایران - موزه ی قرآن و کتابت تبریز - قسمت اول

جاذبه های گردشگری ایران - موزه ی قرآن و کتابت تبریز - قسمت اول

2safar

شهر تبریز همچنان یکی از جذاب ترین شهر های ایران است، شهری که مسیر تاریخی اش هم آن را به عنوان نگین زرینی از شهر های ایران بدل کرده است. در گوشه و کنار این شهر گردشگران می توانند بخش های مهمی از هویت متکثر ایرانی را مشاهده کنند، هویتی که در کنار ویژه گی های تاریخی دارای قدمتی مذهبی و دینی نیز می باشد.

2safar

یکی از قسمت های دیدنی تبریز موزه ی قرآن و کتابت در مسجد صاحب الامر است، مکانی تاریخی و زیبا که امروزه پذیرای مجموعه ی بی نظیری از نسخ خطی و نادر قرآنی و دیگر آثار کتابت و خوشنویسی است. مجموعه ای که برای گردشگران از جذابیت خاص خود برخوردار است و این جذابیت در کنار عناصر دینی و مذهبی از ارزش هنری وتاریخی بسیاری بالایی بهره مند می باشد، که در ادامه به آن بیشتر خواهیم پرداخت.

2safar

اما در ابتدا به سراغ مکان این موزه ی ارزشمند خواهیم رفت، که خود اثر و عنصری از دل تاریخ تبریز است. در عهد شاه تهماسب اول ، در دوران صفویه، مسجدی به دستور شاه صفوی ساخته می شود، که در طول سالیان متمادی آن را مسجد صاحب الامر یا مسجد شاه تهماسب (طهماسب) می خوانند. مسجدی با اِلمان های فاخر معماری ایرانی، برگرفته از ویژگی های اسلامی با نقش و رنگ ایرانی شده ی آنها، این مسجد که امروزه محل موزه ی قرآن و کتابت است ، همان مسجد عهد صفوی نیست و چون دیگر بنا های تبریز در زلزله ی مهیب سال 1193 تخریب شد.

2safar

اما پیش از آن، این مسجد که به نام شاه صفوی ساخته شده بود، پس از اشغال تبریز توسط ارتش عثمانی و عقب نشینی ارتش ایران برای نشان دادن شکست شاه صفوی تخریب شد و تا سال های به استثنای بخش های از تاق های مرمرین آن که در عهد صفوی بنا شده ، مابقی ویران باقی ماند. تا اینکه در دوران سلطنت شاه سلطان حسین و سال پس از فتح تبریز این مسجد مورد بازسازی قرار گرفت. اما همانطور که گفته شد زلزله سال 1193 دوباره این مسجد تاریخی را ویران کرد.

2safar

بازسازی دوم این مکان تاریخی و مذهبی در سال 1266 هجری قمری به دست میرزا علی اکبر خان ( که بر اساس گفته های تاریخی ، مترجم کنسولگری روسیه تزاری در تبریز بود) انجام شد و در دوران معاصر مرمت های کلی بر روی این بنا انجام شد. این مسجد به لحاظ ظاهری با دیگر مساجد ساخته شده در دوران صفوی و در دیگر دوره های تاریخی دارای تفاوت شکلی است.

2safar

مسجد الامر دارای یک گنبد و دو مناره است و محل قرار گیری مناره های و گنبد یکی از بخش های متمایز آن به حساب می آید. در این مکان تاریخی تنها دو تاق مرمرین به دوران صفویه باز می گردد و سنگ نوشته نیز در بالای یکی از این تاق ها هم دارای اهمیت و ارزش تاریخی است. این مکان با معماری فاخر و زیبایش امروزه میزبان یکی از موزه های تبریز است و چه زیبا مکانی که موزه ی ارزشمند ترین نماد دینی اسلام در تبریز به شمار می رود.