جاذبه های گردشگری ایران - هگمتانه همدان - قسمت سوم

جاذبه های گردشگری ایران - هگمتانه همدان - قسمت سوم

2safar

در ادامه ی معرفی هگمتانه به عنوان یکی از اصلی ترین جاذبه های باستانی شهر همدان، این بار شما را با آثار کشف شده در این محوطه ی باستانی آشنا می کنیم. آثاری که تنها اشیاء کشف شده نیستند، بلکه پهنه ی وسیعی از تمدن ماد و هخامنشی را برای ما نمایان می سازند، بخش هایی که چهره ی در خاک خفته اش، قرن ها بخش وسیعی از تمدن ایران زمین را پنهان کرده بود و این بار طی تلاش های باستان شناسان، گردشگران می توانند در میان ویرانه های هگمتانه، تصویری روشن تر از اولین پایتخت ایران زمین پیدا کنند.

2safar

بخش وسیعی از آثار کشف شده در هگمتانه، امروزه در موزه ی مرتبط با این مکان در شهر همدان نگهداری می شود. آثار و اشیاء کشف شده در همدان به بخش ها و دوره های مختلفی از تاریخ این شهر باز می گردد، که البته آثار دوران پس از هخامنشی و دوران اسلامی هم به واسطه ی شهر همدان در کنار هگمتانه کشف شده است، اما دلیل معرفی آثار کشف شده در هگمتانه در اینجا برای تصویر بهتر و دقیق تر گردشگران از این شهر باستانی است. بخش وسیعی از آثار کشف شده ی متعلق به دوران ماد استخوان هایی است که در قسمت های مختلف هگمتانه پیدا شدند. در کنار این استخوان ها ، سفال های متعلق به آن دوران تاریخی هم از جاذبه هایی هستند که اطلاعات بیشتری در خصوص تمدن مادی را در اختیار باستان شناسان و تاریخدانان قرار داده اند. اما در میان خرابه های هگمتانه تمدن ایرانی دوران هخامنشی و اشکانی و ساسانی هم حضور دارند.

2safar

از ارزشمند ترین آثار کشف شده در هگمتانه ی همدان باید به لوح ها و کتیبه ای هایی اشاره کرد، که مانند کتاب هایی تاریخی بخش هایی از تمدن هخامنشی در این سرزمین را بازگو می کنند. شاید نبوغ و شعور هخامنشیان در ثبت و نگهداری از فرهنگ و تمدن شان، باعث شد تا این تمدن باستانی برای سالها اولین پادشاهی ایران زمین شناخته شود، تمدنی که بخش های مختلف المان تاریخی اش در لوح های گلی و زرین به ثبت رسیده اند و ما امروزه می توانند این لوح های باستانی و ارزشمند را مشاهده کنیم. در هگمتانه لوحی زرین بنام لوح ارشام کشف شده که از طلای ناب ساخته شده است، که متاسفانه در خلال سرقت آثار باستانی ایران به آمریکا برده شده است. لوح دیگری هم به نام آریارامنه هم که در موزه ی برلین نگهداری می شود، در هگمتانه کشف شد. این دو لوح که در ابعادی کوچک ساخته شده اند و با خط میخی دربردارنده ی اطلاعاتی ثبت شده از دوران هخامنشی هستند. نکته جالب در خصوص کتیبه ی آریا رامنه قدمت تاریخی آن است و پیش از حکمرانی کورش کبیر است. لوح های دیگری هم در هگمتانه کشف شده که خوشبختانه در موزه ی ایران باستان در تهران نگهداری می شوند، یکی از این لوح های هخامنشی کشف شده در هگمتانه ، لوح منتسب به داریوش دوم هخامنشی است. اما در کنار این لوح های ارزشمند می توان از اشیاء بسیار نادر و باشکوهی مانند، جام طلایی (ریتون سر شیر)، کاسه ی سیمین خشایار شاه، کوزه ی نقره ای منقش به خطوط میخی و جام نقره ای و بشقاب نقره ای متعلق به دوران هخامنشی اشاره کرد، همچنین دانستن کشف سکه های اشکانی و ساسانی در این شهر باستانی، حدس آغشته به بدبینیِ ویرانیِ هگمتانه در دوران هخامنشیان را کم رنگ می سازد.

2safar