جاذبه های گردشگری ایران - پل بند لشکر خوزستان

جاذبه های گردشگری ایران - پل بند لشکر خوزستان

2safar

پل بند لشکر دیگر اثر ثبت شده در سازمان یونسکو است که بخشی از سازه ی آبی شوشتر به شمار می آید و یکی از جاذبه های دیدنی شوشتر برای گردشگران این شهر است، هرچند بند ها و پل ها در سازه ی آبی هر کدام به جا، دقیق و درست بکار رفته اند و هرکدام وظیفه ای دارند و این کارکرد بر اساس مهندسی دقیق و اصولی سازه ها هنوز هم انجام می گیرند. اما شاید در نگاه اول برای خوانندگانِ هرکدام از این بخش ها، تکراری بیایند و نکته همین جاست، هیچگاه خواندن و شنیدن نقل قول ها مانند حس کردن محیط، دیدن فضا و اجزای مختلف آثار نمی تواند برای شفاف باشد و برداشت افراد هم متفاوت است، اما تنها می تواند حس کنجکاوی شما برای دیدن به چنین مکان هایی قلقلک دهد و یا ممکن است همین گفته های مختصر شما را با بخشی از تاریخ هویت سرزمین مان آشنا کرده و شما را راهی سفر کند. سفر لذت زندگی است و بهترین سفر شناخت خودِ ماست.

2safar

اگر بخواهیم این پل کوچک اما مهم از سازه ی آبی شوشتر را تشریح کنیم، باید به طول 125 متری آن و ارتفاع حدودا 9 متری پل و مصالح بکار رفته در آن چون لاشه سنگ ها و ساروج اشاره کنیم. پل لشکر در زمان شکوهش دارای 13 دهانه ی خروجی آب بوده است و امروزه خوشبختانه 11 دهانه ی آن هنوز پا برجاست و آب نهر داریون از میان دهانه های این پل عبور هدایت می شوند. معماری فاخر، ساخت زیبا، سازه ای پا برجا از دل دوران باستان برای هر بیننده ای جذاب است. گذر آب از میان دهانه ی پل هم زیبای این سازه ی باستانی چند برابر می کند.

2safar

از نکات قابل توجه در خصوص پل لشکر ، دروازه تاریخی کنار پل است که بقایای اندکی از این دروازه ی باستانی هنوز هم وجود دارد و گردشگران می توانند در کنار این پل یکی از دروازه های ششگانه تاریخی شوشتر را ببیند. این پل هم مانند برخی دیگر از آثار عمرانی موجود در مجموعه ی سازه های آبی شوشتر بخشی از هویت و تاریخ عصر ساسانیان است، هویتی که با چنین المان هایی شکوه و زیبایی بیشتر خواهد یافت. در کتیبه های و سنگ نگاره های سنگی ساسانی، شکوه عظمت تاریخی حکومت های شاپور ها و اردشیر ها به تصویر کشیده شده و در نهایت زیبایی و هنر، روایت گر بخش هایی از هویت این سرزمین هستند، اما این پل ها، سد ها و بند های به جا مانده هستند که هویتی درخشان، تمدنی بارور و باور های انسانی آنان را نشان می دهند و انسان امروز پس از گذشت چند هزار سال چنین حاکمانی را ستایش می کند، حاکمانی که به جای خون ریزی و شهوت قدرت، آبادانی را میراث بر جای مانده از خود کرده اند. هرچند آثار و بقایای مهم و پیشرفته ای زیادی در اثر جنگ ها و وحشی گری ها در طول تاریخ از میان رفته است ولی نکته همین جاست، که لذت سفر برای گردشگران در میان چنین بقایای اندکی شیرین خواهد بود.