جاذبه های گردشگری ایران - پل ججین اردبیل

جاذبه های گردشگری ایران - پل ججین اردبیل

2safar

دوران صفویه از آن دست دوره های تاریخی پرشکوه ایران بوده که علاوه بر نتایج و پیامد های تاریخی و سیاسی حکومت آنها، آبادانی بسیاری در بخش های مختلف ایران در آن دوره ی تاریخی شکل می گیرد و از این رو، گردشگران در جای حای ایران، شاهد آثار و نشانه های این بادانی متعلق به خاندان صفویه هستند، که البته پایتخت های حکومت صفوی از جمله قزوین و مخصوصا اصفهان بیشتر از هر جای دیگر ویترین زیبایی از آثار تاریخی آن دوره ی پر شکوه تاریخ ایران هستند. با این حال، وقتی از صفویه سخن می گوئیم نمی توان اسمی از اردبیل نبرد، شهری که آن را باید پایتخت معنوی سلسله ی صفوی دانست، پایتختی که به واسطه ی حضور آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی، برای پادشاهان این سلسله از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار بود و به خاطر در گوشه و کنار این شهر می تواند رد و نشانی از آن دوره ی تاریخی را مشاهده کرد.

2safar

پل ججین یکی از آن آثار تاریخی است، پل سازی از دیر باز در تاریخ ایران اهمیت خاصی داشته و از دوران ساسانیان، پل های تاریخی بسیاری در این حوزه ی تمدنی بر جای مانده است و در دوران صفویه هم به خاطر شکل گیری اولین حکومت متمرکزی ایرانی پس از حمله ی اعراب، پادشاهان صفوی بر روی بسیاری از رود های خروشان ایران پل های آجری را بنا کردند که از جمله ی آنها می توان به پل های سی و سه پل و پل خواجو در اصفهان نام برد. که البته به واسطه ی همان اهمیت تاریخی اردبیل برای شاهان صفوی، پل ججین هم در قسمت غربی اردبیل بر روی رودخانه ی لیقو چای زده شد. نام این پل به منظور نزدیکی به روستای ججین، به این نام خوانده می شود، در حالی در متون مختلف و در میان مردم نام ها مختلفی از جمله، پل هفت چشمه، پل یدی گوزلی، پل کورپی قرمزی و معروف ترین آنها پل داش کسن نیز شهرت دارد.

2safar

در گذشته پل ججین یا هفت چشمه در خارج از شهر اردبیل قرار داشت، که امروزه با وسعت شهری این منطقه ، این پل تاریخی و رودخانه لیقو چای در غرب شهر اردبیل واقع شده و گردشگران می توانند از طریق مسیر میدان 15 خرداد و خیابان ساحلی به این مکان تاریخی بروند. مردم محلی در گذشته بر این باور بودند که رود خانه از هفت چشمه نشات می گیرد و پل را به این نام می خوانند، اما برخی دیگر هم نام این پل ، همان هفت چشمه را به واسطه ی وجود هفت دهانه ی آجری پل می دانند، که منطق و شواهد دلیل دوم بیشتر است و خبری از آن هفت چشمه ی رودخانه نیست. با این حال، مشخصه ی اصلی این پل تاریخی همان هفت دهانه ی آجری است که قوس های زیبا و موج شکن های سنگی اش، نمایی زیبا در کنار کارکرد و کاربرد درست آن ایجاد کرده اند. آهک و گچ هم در کنار آجر و سنگ از جمله مصالح بکار رفته در این اثر تاریخی است.

2safar

در طول قرن ها و سالهایی که بر این پل آجری رفته است، آسیب های مختلف به آن وارد شده که امروزه با مرمت های صورت گرفته بر روی آن، گردشگران می توانند شاهد اثری دیگر و بنایی تاریخی دیگر در شهر زیبای اردبیل باشند.