جاذبه های گردشگری ایران - پل سیاه اهواز

جاذبه های گردشگری ایران - پل سیاه اهواز

2safar

پل سیاه پلی فلزی است که مانند دیگر پل معروف اهواز یعنی پل سفید، اسم اش را از روی رنگ آن گرفته اند. اهواز شهری است که رود زیبای کارون در وسط شهر، جاذبه های دیدنی و زیبایی را در آن ایجاد کرده و پل های متعدد احداث شده بر روی کارون هم هرکدام جاذبه ها و زیبایی های خاص خود را دارند. 2safar ابتدا به سراغ نماد شهر که پل سفید بود رفت، ولی نمی توان از کنار قدیمی ترین پل و شاید یکی از مهمترین پل های تاریخ معاصر جهان به سادگی گذشت.

2safar

پل سیاه قدیمی ترین پل در روزگار معاصر است که بر روی کارون در شهر اهواز کشیده و بخشی از تاریخ این شهر حول ستون ها و ساختار فلزی این پل سیاه رنگ به وجود آمده است. در سال 1308 و در آغاز سلطنت رضا شاه پهلوی، راه آهن یکی از اهداف مهم دولت به شمار می رفت. راه آهن و خطوط ریل آن مسیری جدید رو به دنیای مدرن و آغاز حرکت هایی تازه بود. همان طور که در دیگر نقاط جهان کشیده شدن خطوط راه آهن تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متعددی را به دنبال خود ایجاد می نمود، حاکمیت آن روز ایران هم چاره ی برون رفت از عقب ماندگی صنعتی ایران را کشیدن خطوط راه آهن به سراسر ایران می دانست. از این رو، کمر همت به ساخت یکی از تاریخی ترین پروژه های عمرانی بست، که البته بسیاری به یک عادت قدیمی و مزمن این طرح را متعلق به دولت جدید ایران نمی دانستند و آن را طرحی انگلیسی به حساب می آورند، هرچند مخالفان و موافقان این طرح دلایل و فرضیه های خود را دارند و یکی از بهترین مزیت های سفر شناخت تاریخی است که بدون روایتگرانش می توان آن را سنجید و چگونگی صحت آن را شناخت.

2safar

در سال 1308 پل سیاه به عنوان اولین پل شهر اهواز بر روی رود کارون کشیده شد. این پل درست در جای پل قدیمی و باستانی شهر ساخته شد، پلی که در دوران ساسانی با نام شادووان در این مکان وجود داشت و امروز تنها در میان صفحه های کاغذی کتاب های تاریخی می توان از آن نشانی پیدا کرد. اما پل جدید با ساختاری مهندسی و ساده بدون هیچ پیچیدگی ساختاری اما با ساختاری دقیق ، درست و مهندسی شده با طولی در حدود 1050 متر و پهنایی 6 متری بنا گردید. این پل را به واسطه ی رنگ سیاه فلزی اش پل سیاه می نامند و شاید چه تقابل زیبایی میان دو پل سفید و سیاه اهواز ایجاد کرد.

2safar

پل سیاه تحت مدیریت راه آهن جنوب قرار گرفت و یک مسیر ریلی و دو مسیر عابرین پیاده بر روی پل تعبیه شد. پل سیاه یکی از پل های تاریخی شهر اهواز است که در تاریخ قرن بیستم نقش آفرینی کرده و شاید یکی از ادله ی فرضیه انگلیسی بودن طرح راه آهن ایران هم بر این مبنا است. طی جنگ جهانی دوم، با حمله ارتش نازی آلمان به شوروی ، نیروهای متفقین برای حمایت از نیروهای شوروی به دولت بی طرف ایران حمله می کنند و حکومت متمایل به آلمان نازیِ رضا شاه را از اریکه قدرت به زیر می کشند و با استفاده از خطوط ریلی ایران، آذوقه و مهمات مورد نیاز دولت شوروی به شمال ایران منتقل می کنند، تا جایی که ایران را به عنوان پل پیروزی قلمداد کردند، اما برخی اعتقاد دارند منظور از پل پیروزی همین پل سیاه است که خطوط ریلی جنوب را به راه آهن سراسری ایران متصل می کند و این پل سیاه و ساده را برای گردشگران جذاب تر و دیدنی تر می کند. شاید بهتر باشد جدا از همه ی توهم های توطئه برای ضعف ها و شکست ها، زیبایی های این پل سیاه رنگ و تاریخی را نظاره گر باشیم.

2safar