جاذبه های گردشگری ایران - پل شاپوری خرم آباد لرستان

جاذبه های گردشگری ایران - پل شاپوری خرم آباد لرستان

2safar

هنگامی که در شهر خرم آباد از جاذبه های تاریخی و باستانی بازدید می کنید و در کنار ستون ها و دیوار های تاریخی بقایای باستانی می ایستید، بیشتر نام شاپورخواست و تاریخی کهن این برای تان رنگ پیدا می کند، شاید کمتر کسی پیش از سفر به شهر خرم آباد از تاریخی باستانی اش اطلاعات دقیقی داشته باشد، از دیرینگی این سرزمین باستانی که می توان هنوز هم آثار متعلق به دوران ساسانی در این شهر نظاره گر بود. نه نام خرم آباد خبر از قدمت تاریخی اش می دهند و نه حتی نام قلعه فلک الافلاک نشانه ای باستانی ندارد، اما این شهر و این قلعه برای گردشگران داستان های تاریخی بسیاری برای حکایت دارند، با ما در این مسیر همسفر شوید تا از یک اثر باستانی دیگر در شهر زیبا و تاریخی خرم آباد دیدن کنیم.

2safar

در قسمت جنوبی قلعه فلک الافلاک یا همان دژ شاپورخواست، یکی از آثار باستانی متعلق به دوران ساسانی قرار دارد، اثری که یکی از نمود های تمدنی و پیشرفت جامعه ی آن روزگار ایران است و که نمونه های این چنین را در نواحی غرب و جنوب غرب ایران بسیار دیده ایم. پل شاپوری که مردم شهر خرم آباد قرن ها به آن پل شکسته می گویند، بنایی فاخر و زیباست که در گردشگران می توانند آن را در قسمت جنوبی قلعه فلک الافلاک ببینند، این اثر باستانی در جنوب شهر خرم آباد واقع شده است و قرار گرفتن این پل در کنار دژ مستحکم شهر در دوران باستان اهمیت و جایگاه شاپورخواست یا خرم آباد کنونی را بار دیگر نشان می دهد.

2safar

شاپور خواست در مسیری قرار داشته که دو شهر مهم و کلیدی روزگار باستان و دوران ساسانی یعنی شوش و تیسفون را به هم متصل می کرد و راه ارتباطی این دو شهر مهم ایران (که البته تیسفون امروزه بخشی از قلمرو کشور عراق می باشد) از شهری می گذشت که به دستور شاپور دوم پادشاه ساسانی بنا شد و پل شاپوری هم از نقش مهمی در این مسیر برخوردار بوده است. پل شاپوری یا همین پل شکسته ای مانند بسیاری از المان های تمدنی ایران در هم شکسته شده اند، اما بقایایش همچنان درخشان و تماشایی هستند. این پل در حدود 300 متر طول دارد ارتفاع تقریبی آن را در حدود 10 متر است. پل سازی در روزگار گذشته و حتی امروزه یکی از نمود های پیشرفت تمدنی و به رخ کشیدن توان عمرانی و مهندسی یک سرزمین بوده و هست، همان طور که امروزه در نقاط مختلف دنیا پل های متعددی در ابعاد وسیع در کشور های پیشرفته دنیا ساخته می شوند.

2safar

پل شاپوری هم در روزگار خود با اشتن 28 طاق و 27 پایه پلی زیبا و تماشایی بوده که آبادانی امپراتوری عظیم ساسانی را به رخ می کشید. اما از آن پل باشکوه تنها 5 طاق یا همان چشمه طاق باقی مانده است، پلی که شاید اگر هجوم های تاریخی و ویران گر به ایران را به خود نمی دید، اکنون با وجود آسیب های عوامل طبیعی همچنان استوار می ماند. سنگ، گچ و ساروج مانند دیگر آثار تمدنی عصر باستان مصالح اصلی پل شاپور خواست هستند و نکته جالب تر سنگ فرش های روی پل با سنگ قرمز ساخته شده بودند. هرچند در این بین می توان به اندازه میان پایه های و طاق ها و همچنین دیگر ویژگی های مهندسی این پل اشاره کرد، اما برای گردشگرانی که این پل تاریخی را می بینند، داستان های این پل و تاریخ این سرزمین شنیدنی تر است.

2safar