جاذبه های گردشگری ایران - کاخ آپادانا شوش در خوزستان - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری ایران - کاخ آپادانا شوش در خوزستان - قسمت دوم

2safar

در ادامه معرفی کاخ آپادانای شهر شوش به ویژگی های معماری و مختصات این بنای باستانی می رسیم. گردشگان امروزه در محل کاخ آپادانا تنها ویرانه ای از سنگ ها و ستون های شکسته و پایه های سنگی بزرگ را می بینند، این در حالی است که در هنگام بیرون کشیدن این کاخ هخامنشی از زیر خاک، ستون های سنگی، دیوار های آجری و کتیبه ها و لوح ها گلی فراوانی در این مکان وجود داشت. که به موزه ی های معروف دنیا و به طور خاص موزه ی لوور فرانسه منتقل شدند. اما گردشگران همچنان شاهد یکی از آثار باستانی ارزشمند تاریخ ایران خواهند بود.

2safar

اگر به خواهیم این بنای هخامنشی را معرفی کنیم، ابتدا باید به اولین ویژگی معماری آن دوره ی تاریخی در ساخت کاخ های سلطنتی اشاره کنیم، اگر به معرفی تخت جمشید در 2safar مراجعه کنید، در آنجا خواهید دید که مجموعه ی عظیم کاخ های هخامنشی در تخت جمشید بر روی صفه ی سنگی بزرگ متعلق به کوه رحمت ساخته شده و آن صفه ی سنگی زیر بنای کلی کاخ را تشکیل می داد. این ویژگی که به دنبال پی ریزی و تقویت پایه ای کاخ بوده، در کاخ آپادانای شوش هم قابل مشاهده است اما با یک تفاوت اساسی و آن نبود صفه ی سنگی طبیعی در این مکان است، از این رو، معماران دوره ی هخامنشی با نبوغ و دانش خود اقدام به ساخت پایه ای سنگی در لایه زیرین کاخ می کنند و در نهایت کاخ آپادانا را بر روی این پایه سنگی تراش خورده می سازند.

2safar

کاخ آپادانا دارای مساحتی در حدود 10 هزار و 500 متر است که از بخش های مختلفی تشکیل می شود. از جمله بخش های مهم این بنا تالار اصلی کاخ است، تالاری بزرگ که 36 ستون سنگی و عظیم با پایه های تراش خورده و سر ستون هایی باشکوه و زیبا سقف چوبی تالار را نگه می داشتند. پایه های ستون ها در نقاط مختلف تالار قابل مشاهده است، اما از آن همه شکوه تنها ستون های سنگی و شکسته و سر ستون های ویران شده ی بر خاک افتاده برجای مانده است.

2safar

یک نکته ی قابل توجه که در معرفی دو کاخ آپادانای شوش و تخت جمشید(که پیش تر در معرفی جاذبه های گردشگری شیراز و تخت جمشید در سایت 2safar به آن پرداختیم) به آن می رسیم، شباهت های معماری و ساختاری در میان این دو ، علاوه بر شباهت اسمی آنهاست. کاخ آپادانای تخت جمشید هم دارای تالاری بزرگ و 36 ستونه است که هر دو کاخ به دستور داریوش کبیر ساخته شده اند، آپادانای تخت جمشید در دوران پهلوی اول کشف شد و تعدادی از ستون های و سرستون های آن کاخ هنوز هم پابرجا هستند و نکته مهم دیگر شباهت و الگو برداری یکسان در ساخت، شکل و سنگ نگاره های به تصویر کشیده شده در هر دو کاخ است.

2safar

از سرستون های زیبا و باشکوه گرفته تا نقوش گل نیلوفر و طرح های کشیده شده بر ستون ها و پایه های آن ها همگی دارای الگو هایی یکسان و اندازه هایی مشابه هستند، اما بر اساس آثار به تاراج رفته این کاخ در موزه ی لوور، آجر های لعاب دارِ دیوار ها، که نقش سپاه جاویدان هخامنشی و شیر های بالدار بر آن نقش بسته اند، از جمله بخش های زیبا و متفاوت کاخ آپادانای شوش به شمار می آیند که از شوش برده شده اند.

2safar

کاخ آپادانا در قسمت شمال، شرق و غرب دارای سه ایوان کوچک بوده که هر کدام دارای 6 ستون بوده اند. با این حال، این کاخ زیبا و افسانه ای، امروز تنها پایه های سنگی و ستون های شکسته و سر ستون های بر زمین افتاده ای دارد ولی همچنان تاریخی عظیم را به دوش می کشد.