جاذبه های گردشگری ایران - کاخ شاوور خوزستان

جاذبه های گردشگری ایران - کاخ شاوور خوزستان

2safar

گاهی در برخی از شهر فاصله ی جاذبه های گردشگری نسبت به هم آنقدر کوتاه هستند که انگار در مجموعه ای از آثار باستانی و یا یک موزه ی بزرگ قرار گرفته اید. شهر شوش هم دارای چنین ویژگی است و گردشگران در فواصلی کوتاه می توانند از آثار و بقایای باستانی متعددی دیدار کنند. در نزدیکی کاخ آپادانای شوش که متعلق به داریوش کبیر بوده است، در اواخر دهه 40 شمسی حفاری هایی صورت گرفت که باستان شناسان را با آثار و بقایی تازه روبه رو کرد. در فاصله ی 400 متری کاخ آپادانا پایه های سنگی حجاری شده ای شبیه به پایه های سنگی ستون های کاخ آپادانا با همان الگو های معماری عصر هخامنشی بیرون افتاد اما در سایز های کوچک تر و تعدادی متفاوت، در پی این کاوش ها باستان شناسان به یافته های تازه بر خوردند و این کاخ نزدیک به رودخانه شاوور را کاخ شاوور نامیدند.

2safar

باحفاری های بیشتر، اطلاعات بیشتری در خصوص کاخ شاوور به دست آمد، این کاخ متعلق به اردشیر دوم دهمین پادشاه هخامنشی بوده که در دوران پر التهاب سلطنتش دستور ساخت این بنا را صادر کرده است. هرچند دوران سلطنت اردشیر دوم دورانی با فتوحات امپراتوری بود اما در درون امپراتوری شورش های متعددی صورت گرفت که این دوران از تاریخ هخامنشی را دورانی پرالتهاب می دانند. از جمله دستاورد های اردشیر دوم قرارداد آنتالکیداس و استقرار نیروی دریای هخامنشی و یگان های ارتش هخامنشی در دریای اژه بود که به جنگ های چندین ساله ی اسپارت ها و یونانیان پایان می داد.

2safar

گردشگران برای بازدید از این کاخ مسیر دشواری در پیش ندارند، پس از رسیدن به کاخ آپادانا، در قسمت غربی کاخ ، بقایای پایه های ستون های تالار اصلی کاخ شاوور مشخص است. این کاخ دارای وسعتی در حدود 2000 متر مربع است و یک تالار ستون دار بزرگ هم بخش اصلی کاخ را تشکیل می دهد. این تالار دارای 64 ستون بوده است که الگو های حجاری شده ی آن شبیه به پایه های سنگی کاخ آپادانای شوش و تخت جمشید است. نکته جالب توجه در خصوص آثار دوره هخامنشی الگو های یکسان و برش های دقیق و مشابه آثار مختلف این دوره ی تاریخی در نقاط مختلف قلمرو هخامنشی است که می توان در تخت جمشید، نقش رستم و شوش آنها را مقایسه کرد. از دیگر یافته های باستان شناسان، تصویری است که از کاخ ارائه داده اند، باستان شناسان معتقدند که ستون های این پایه های سنگی، ستون های چوبی بوده اند. همچنین کاوش های باستان شناسی از رنگ آمیزی ستون های چوبی خبر می دهد. در قسمت شمالی این کاخ با فاصله ی اندکی از تالار اصلی، دو ردیف 5 ستونی قرار دارد که باستان شناسان آن را ایوانی در قسمت شمالی تالار می دانند.

2safar

با وجو اینکه، آثار و بقایای اندکی از این کاخ برجا مانده و دیوار های خشتی و ستون های چوبی اش از میان رفته اند، اما کاخ شاوور یکی از آثار ارزشمند تاریخ هخامنشی است که امروزه گردشگران می توانند بخش های اندکی از آن را از نزدیک ببینند، تاریخی که همچنان پس از گذشت چندین هزار سال، حرف گفتنی بسیاری دارد.