جاذبه های گردشگری ایران - گوردخمه های اسحاق وند کرمانشاه - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری ایران - گوردخمه های اسحاق وند کرمانشاه - قسمت دوم

2safar

در ادامه ی معرفی گوردخمه های اسحاقوند در استان کرمانشاه و شهر هرسین به ابهامات موجود در خصوص قدمت تاریخی این مکان رسیدیم و همان طور که گفته شد بسیاری این اثر باستانی را متعلق به حکومت مادی می دانستند و برخی هم آن را باز مانده از دوران هخامنشی می دانند. از این رو، باید به این نکته اشاره کرد که، این مکان در مرکز قلمرو باستانی ماد ها واقع شده و بنوعی در قلب سرزمین ماد قرار دارد.

2safar

بر این اساس در اطراف کوه اسحاق وند کوزه ها و ظروفی هم یافت شد که نشانه هایی از حکومت مادی به شمار می رفتند و همچنین دو گوردخمه ی از سه گوردخمه اسحاق وند بدون هیچ گونه تزئین و نشانه ای بسیار ساده اند و تنها یکی از گوردخمه ها دارای سنگ نگاره می باشد، این درحالی است که گوردخمه های هخامنشی دارای تزئینات و نقوش متعددی هستند که قدمت و هویت آن های را بخوبی نمایان می کند. گوردخمه ای که از دامنه ی کوه در سمت راست قرار گرفته، نسبت به دو گوردخمه ی دیگر در ارتفاعی بالاتر قراردارد و عرض آن 10/2 متر است و دو گوردخمه ی دیگر به ترتیب دارای عرضی در حدود 63/1 و 2 متر هستند و هیچ نشانه و نوشته ای مربوط به دوره ی زمانی آن وجود ندارد، اما محل ابهام این گوردخمه ها به واسطه ی گوردخمه میانی است، که دارای نقوش و سنگ نگاره است. در قسمت بالای گوردخمه ی میانی، تصویر فردی به صورت نه چندان واضح با جزئیات حجاری شده، که دستانش به حالت نیایش به سوی آسمان است و لباسی چین دارد بر تن دارد. در مقابل این هم یک آتش دان قرار گرفته، که یک فرد با اندازه ای کوچکتر پشت آتش دان به تصویر کشیده شده است، که او هم دستانش را به حالت دعا به سوی بالا برده است.

2safar

هیتسفلد باستان شناس معروف آلمانی با بیان فرضیه ای این گوردخمه را به گئوماتای مغ منتسب دانسته است و نقوش و تصاویر را هم نشانه ای بر مدعای خود عنوان کرده ، همچنین وی براساس یافته های باستانی نام قلعه این فرمانده ی شورشی در دوران داریوش هخامنشی را سکاوند می داند، نامی که اسم قدیمی روستای نزدیک گوردخمه به نام اسحاق وند است، از این رو، سکاوند در طول تاریخ به اسحاق وند تبدیل شده و نام قلعه ی گتوماتا ی مغ یا همان بردیای دورغین بر روی گوردخمه ی متعلق به او گذاشته است و از این رو این باستان شناس گوردخمه ی میانی را متعلق به گئوماتای مغ می داند و قدمت گوردخمه هم به دوران هخامنشی باز می گردد.

2safar

هرچند داستان های تاریخی با گمانه ها و شاید های بسیاری همراه هستند ، که با کشف یافته های تاریخی افسانه به تاریخ بدل می شوند، اما می توان در این خصوص اگر و اما های بسیاری را هم وارد دانست، گئوماتایی که به عنوان یکی از فرماندهان شورشی در کتیبه ی داریوش به عنوان یکی از دشمنان اصلی پادشاه هخامنشی یاد شده و تصویر به زیر پا افتادنش در بیستون وجود دارد، آیا پس از مرگ از چنان جایگاهی برخوردار بوده که جسدش را در گوردخمه با سنگ نگاره های تراشیده شده قرار دهند؟! با این وجود ، نمی توان به پاسخی روشن رسید، اما بی گمان چنین مکان تاریخی و راز آلودی برای گردشگران از جذابیت بالایی برخوردار است و ذهن گردشگران را بسوی بخش های از تاریخ باستان باز می کند که برای آنها بسیار هیجان انگیز خواهد بود.

2safar

علاوه براین، موقعیت جغرافیایی این منطقه در زاگرس یکی از مناطق زیبای این ناحیه بشمار می رود، مراتع حاصلخیز و زیبا این ناحیه هم بدون شک اوقات لذت بخشی را گردشگران به دنبال خواهد داشت، قدم زدن در میان گندم زار ها، مراتع و دامنه های کوه زاگرس تصاویر ماندگاری را برای گردشگران ایجاد خواهد کرد.