جاذبه های گردشگری جهان - آرامگاه عیسی خان دهلی هند

جاذبه های گردشگری جهان - آرامگاه عیسی خان دهلی هند

2safar

اگر با 2safar همراه بوده باشید به خاطر خواهید داشت که آرامگاه همایون پادشاه نامی امپراتوری گورکانیان یکی از مجموعه های تاریخی در شهر دهلی است که ما در آنجا تنها به آرامگاه همایون پرداختیم و بخش های مختلف آرامگاه و معماری آن را برای شما معرفی کردیم. این بار به سراغ یکی از بنا های تاریخی در مجموعه همایون رفته ایم و قصد داریم با این مکان تاریخی آشنا شویم. آرامگاه عیسی خان بنایی است که در دوران شیر شاه سوری در خلال سال های 1547-1548 میلادی در شهر دهلی ساخته شد.

2safar

عیسی خان نیازی یکی از افسران و فرماندهان شیر شاه سوری بود که در نبرد با بابر شاه گورکانی نقش بسزایی داشت، او پشتون تبار بود و در پیروزی افغان ها بر همایون شاه تاثیر مستقیم داشت، او پس از مرگ شیر شاه به خدمت پسر او یعنی اسلام شاه در آمد. در خلال سالهای 1547 او در سن 94 سالگی دستور ساخت آرامگاه خود را صادر کرد و چند ماه پس از تکمیل بنای مقبره اش در سن 95 سالگی در سال 1548 مرد. و بنای امروز در مجموعه ای قرار دارد که زمانی دشمن هم به شمار می رفتند و عیسی خان نیازی یکی از عوامل سقوط همایون شاه بود، با این وجود پس از به قدرت رسیدن دوباره گورکانیان، مقبره و آرامگاه عیسی خان آسیبی ندید و پس از مرگ همایون شاه در این باغ، به بخشی از بنا های تاریخی این مجموعه بدل شد.

2safar

هنگامی که در کنار مقبره ی عیسی خان می ایستید، انگار بنا های در مقابل بنا های هشت ضلعی باغ های لودی را می بینید و این اولین ویژگی این بنا به شمار می آید، این بنا یکی دیگر از نمونه های معماری لودی است و المان های بکار رفته در این بنا از مقبره های لودی الهام گرفته شده است .ستون ها ، سقف، دیوار های هشت ضلعی و طاق ها و دیگر المان های معماری این بنای تاریخی مانند چندین مقبره ی لودی دیگر است، با این حال، دیدن اینا یکی از جاذبه های است که گردشگران در مجموعه آرامگاه همایون می توانند نظاره گر آن باشند، البته باید این نکته را در نظر داشت که به واسطه عظمت بکار رفته در آرامگاه همایون، این بنا اثری ساده و محقر به چشم می آید اما مهمترین ویژگی آن روایت تاریخی است که دشمنان را در کنار هم قرار داده و سقرن هاست که آنها در کنار هم دفن شده اند. در این مقبره کتیبه ی هم وجود دارد، که سرنوشت و بیوگرافی مختصری از عیسی خان نیازی از پشتو های افغانستان امروزی را شرح داده است.

2safar

معماری این مقبره با بخصوص طاق ها آویز های گنبد مرکزی از دیدنی ترین بخش های معماری این مکان است، وقتی در درون مقبره می ایستید، سقف زیر گنید تماشا دارد، قوس ها و طاق های این مکان رویایی اند و هنر معماری آن دوره ی هندوستان را به نمایش می گذارند. در این مقبره قبر های سنگی دیگری هم وجود دارد که متعلق به نزدیکان و فرماندهان این سردار افغان است. البته بنای دیگری هم در نزدیکی مقبره ی عیسی خان وجود دارد که در ادامه مسیر با ان آشنا خواهیم شد.