جاذبه های گردشگری جهان - آگورای پایین افسوس ترکیه

جاذبه های گردشگری جهان - آگورای پایین افسوس ترکیه

2safar

گردشگران در شهر باستانی افسوس امکان بازدید از یکی از آگوراهای معروف عصر یونان را خواهند داشت، این آگورا یکی از بزرگترین آگوراهای عصر خود بوده و امروزه یکی از جاذبه های گردشگری زیبای ترکیه و شهر افسوس به شمار می رود. پیش از آن که قسمت های مختلف این آگورا را معرفی کنیم ، ابتدا آگورا را بیشتر می شناسیم هرچند در مطلبی تحت عنوان آگورای فوقانی که یکی دیگر از جاذبه های گردشگری افسوس را در سایت 2safar معرفی کردیم، به مفهوم آگورا پرداختیم و این بار به طور مختصر و کوتاه آن را معرفی خواهیم کرد.

2safar

آگورا به میدان های عمومی و مهم شهر های یونان باستان گفته می شود که از نقش محوری برخوردار بودند و بیشتر ماهیتی قضایی داشتند و محلی برای برگزاری مراسم های مذهبی و عمومی شهر به شمار می رفتند، که مجسمه های خدایان یونان و قهرمانان افسانه ای در جا های مختلفی از میدان نصب می شدند، که در آگورای فوقانی (برای مطالعه بیشتر در خصوص این مکان می توانید به سایت 2safar مراجعه کنید) به آنها اشاره شد. اما داستان آگورای پایین یک فرق اساسی با دیگر میدان معروف شهرهای یونانی دارد و آن هم ماهیت اقتصادی آگورای پایین است. در واقع برخلاف آگورای فوقانی که مکانی مقدس، محترم و قضایی بود و حکم های مهم شهر در آن صادر می شد این آگورا بازاری بزرگ و وسیع است که اهمیت و جایگاه شهر افسوس در عهد باستان را بیشتر نمایان می کند.

2safar

آگورای پایین به عنوان مهم ترین مرکز تجارت افسوس در قرن سوم پیش از میلاد مسیح درست در دوران هلنی ساخته شده است، دوران هلنیستی فاصله زمانی میان مرگ اسکندر مقدونی فاتح کشورگشای یونانی تا شکل گیری امپراتوری روم را شامل می شود در این دوران، تاثیرات فرهنگی، اقتصادی و نقوذ سیاسی یونان در اروپا و آسیا به اوج خود رسید و شاید آن را دوران گذار از عصر یونان هم می توان نام گذاری کرد، دورانی که علوم و انواع مختلف اشکال اجتماعی یونان در قلمرو آنان و مناطق مجاور نفوذ بالایی داشت. این آگورا یکی از بزرگترین اگورهای جهان باستان بوده و باستان شناسان زمان تقریبی ساخت بنای اولیه آگورا درخلال حکمرانی لیسیماخوس می دانند، چرا که بقایای برجا مانده از آگورای پایین دست، که امروزه گردشگران خرابه های آن را در افسوس خواهند دید، به دوران حکمرانی امپراتور کاراکالا ( که در خلال سالهای 211-217 بر روم حکمراند و نام کامل او مارکوس اورلیوس سوروس آنتونیوس آگوستوس می باشد ) باز می گردد.

2safar

محوطه ی آگورای پایین به شکل مربع است که از هر طرف 110 متر طول دارد. این محوطه به طور کامل از طر یق ستون های سنگی احاطه شده است. باستان شناسان طی کاوش های صورت گرفته محل 3 دروازه ی آگورای پایین را پیدا کرده اند،یک دروازه جلوی تئاتر در شمال شرقی آگورا قرار دارد، دیگری در غرب و روبه بندر است و سومین دروازه هم به کتابخانه سلسیوس می رسد که این دروازه از ضلع شمالی آگورا باز می شود و سه ضلع دیگر هم با رواق های سنگی پوشش داده می شدند. در این رواق ها و در بین ستون های و همچنین در محوطه ی آگورا هم مغازه ها به ردیف قرار داشتند و هسته ی مرکزی این مرکز تجاری را تشکیل می دادند.در یافته های باستانی در وسط آگورا یک ساعت آفتابی و یک ساعت آبی هم کشف شده که در موزه از آنها نگهداری می شود.

2safar