جاذبه های گردشگری جهان - اسکلیپوس افسوس ترکیه

جاذبه های گردشگری جهان - اسکلیپوس افسوس ترکیه

2safar

رفتن به شهر های باستانی، قدم گذاشتن در دنیای باستان است، دنیایی که می توان بسیاری از المان های اجتماعی و تاریخی دوران مختلفی از مردمان باستان در آن شهر را از نزدیک دید و درک بهتری نسبت به جهان باستان پیدا کرد، درکی که در کنار لذت بردن از سفر و دیدن محیطی تازه و باستانی، فهمی عمیقی نسبت به عناصر مختلف جهان و زمان در گردشگران ایجاد می کند و افسوس میزبان 2safar در کشور ترکیه هم یکی از همین شهر است، شهری با بناها و هویت برجا مانده از عصر یونان و روم باستان، که بخش های مهم و اسناد و آثار شگفت انگیزی از آن دوران تاریخ جهان را در خود حفظ کرده است.

2safar

این بار در شهر افسوس به یکی از جالب ترین بخش های شهر و تاریخ یونان خواهیم رفت، بخشی که عظمت تمدن یونان و روم باستان را بیشتر نمایان می کند. هنگامی که در امتدا آگورای بالایی مسیری را در پیش گرفته اید در غرب آگورا، به بنایی می رسید که در دوران یونان باستان مرکز پزشکی و درمانی در آنجا دایر بود، مرکزی که مانند بسیاری از مراکز درمانی و پزشکی در یونان با نام آسکلپیوس Asclepeions شناخته می شد. آسکلیپوس مرکز درمانی و پزشکی یا معابد شفا بودند که در یونان باستان (و بعد ها در روم) در شهر های بزرگ مهم ساخته می شدند. دلیل نام گذاری این مراکز به نام آسکلپیوس بواسطه ی یکی از اساطیر یونان باستان بود که اولین نمادی پزشکی در اساطیر یونان شناخته می شد.بر اساس داستان های اساطیر یونانی، آسکلپیوس پزشک ماهری بود که حتی می توانست مردگان را زنده کند و داستان تولد او هم یکی از داستان های معروف اساطیر یونان است. آسکلیپوس فرزند آپولو خدای یونانی بود و او هم خدای پزشکی یونان شد. بر اساس همین داستان های اساطیری یونان و قدرتهای شفابخشی او ، افراد بسیاری برای جستجوی شفای معنوی و جسمی معابد را به افتخار او ساختند و شیوه های پزشکی و درمانی هم بخشی از روند این مراکز شد.

2safar

در این بخش از افسوس گردشگران می توانند ستون های بر زمین افتاده این مکان باستانی و سنگ های و نقوش حکاکی شده ی بر روی سنگ ها را نظاره کنند. در این بین، یک نکته قابل توجه، نقش مار بر دور لیوانی یا پیاله ای است، که نماد آسکلیپوس به شمار می رود. مار یکی از نماد های پزشکی آسکلیپوس است که دلایلی متعددی برای نماد سازی مار در آسکلیپوس وجود دارد، یکی از دلایل استفاده از مار شفا بخشی زهر اوست که برای درمان بسیاری از بیماری ها در دوران باستان مورد استفاده قرار می گرفت. اما دلیل نمادین دیگر نقش مار در بنا های آسکلیپوس به عنوان مهر و شناسه این مکان مهم در افسوس، پوست اندازی و زندگی مجدد مار است، که نمادی از شفای دوباره و زندگی دوباره بیماران می باشد. بنابراین، نقش حکاکی شده ی مار های پیچ خورده ی بر دور پیاله نمادی شفا بخش در افسوس در خلال دوران یونان و روم به شمار می رفت.

2safar

آسکلیپوس افسوس در قرن دوم و سوم قبل از میلاد مسیح در افسوس بنا شد و با تسلط رومیان بر قلمرو یونان، میراث تمدنی یونان از میان نرفت و رومیان با هوشمندی تمام از پیشرفت های علمی یونانی های بهره مند شدند و امپراتوری بزرگ روم را بنا کردند. اسکلیپوس افسوس هم یکی از بناهایی بود که عمری دوباره در عصر روم پیدا کرد و این مسیر پزشکی در قرون بعد به عنوان پایه های پزشکی شناخته شدند.

2safar

امروزه گردشگران در بنایی باستانی پا می گذارند و از بخش ها و قسمت های مختلف بنای آن دیدن می کنند، که بخش مهمی از تاریخ جهان را رقم می زند. از جمله قسمت های دیدنی این بنای باستانی می توان به چاه مقدس و زیر زمین طاق دار آسکلیپوس اشاره کرد ،که شما را به معبد تلسفور (یکی دیگر از خدایان پزشکی یونان) می رساند. در تمام این مسیر ها، گردشگران تنها مسافر شهر افسوس نیستند بلکه مسافر زمان به شمار می روند.

2safar