جاذبه های گردشگری جهان - تغلق آباد دهلی هند

جاذبه های گردشگری جهان - تغلق آباد دهلی هند

2safar

در ابتدای سفرمان به دهلی به این نکته کردیم که سفر به این شهر سفر به تاریخ هندوستان است، تاریخی که رخدادها و رویداد های بسیاری را از سرگذارنده و گردشگران می توانند، دوره های مختلفی از تاریخ هند را در این مهم به نظاره بنشینند. این بار مسیر 2safar شما ره سال های 1320 میلادی می بریم دوره ای یکی از سلسله های هندی بر دهلی و بخش های اعظمی از هند تسلط داشت و بنا ها و آثار متعددی را از خود در این شهر برجای گذاشت. قلعه ی تغلق آباد اثر برجای مانده سلسله ی تغلق است، که توسط بنیان گذار و سر سلسله تغلق یعنی غیاث الدین تغلق در بخشی از شهر دهلی امروزی بنا شد.

2safar

غیاث الدین تغلقی از ترکان مسلمان آسیای مرکزی بود که در حدود سال های 720 هجری قمری یکی از سلسله های پادشاهی هند را در شهر دهلی پایه گذاری نمود، سلسله تغلق شاهیان و یا تغلقیه در حدود یکی قرن بر شبه قاره هند حکومت راندن و غیاث الدین هم در ابتدای حکومت اش قلعه تغلق آباد را پایه گذاری نمود. در برخی از کتب تاریخی هم از او با نام غازی ملک یاد می شود. با این حال، گردشگرانی که به شهر دهلی قدم می گذارند می توانند از طریق ایستگاه مترویی با همان نام تغلق آباد به این ناحیه تاریخی شهر بروند و خرابه های قلعه ی غیاث الدین تغلقی را از نزدیک ببینند.

2safar

گردشگران در محدودی قلعه تاریخی تغلق آباد می توانند شاهد استحکامات سنگی قابل توجهی باشند که هنوز هم در این منطقه ترایخی وجود دارد. دیوار های قلعه در حال حاضر در حدود 10 تا 15 متر است . روزگاری این قلعه تاریخی بالغ بر 50 دروازه ی ورودی و هروجی داشته است و امروزه گردشگران در میان خرابه های سنگی این قلعه ی تاریخی تنها 13 دروازه ی آن را خواهند دید. یکی از ویژگی های این قلعه مخازن آبی است که از طریق آب باران تامین می شدند و هنوز گردشگران می توانن بقایای آن ها را در این بنای تاریخی مشاهده کنند.

2safar

در میان خرابه های تغلق آباد می توان نشانه های مختلفی از تمدن موجود در این قلعه ی تاریخی را دید. مهمترین بخش این ناحیه که آثار تاریخی متعددی هم در آن کشف شده، محل سکونت مردم و خانه هایی است در امتداد هم و به شکل مستطیلی در کنار هم قرار دارند که این بخش سکونتگاه این ناحیه ی تاریخی به شمار می آید. دیگر قسمت تاریخی که گردشگران می توانند تصویر ذهنی شان را از قلعه ی تغلق آباد تکمیل کنند، ارگ و برج بلندی است که در بخشی معروف به Bijai-Mandal قرار گرفته اند. همچنین تالار و گذرگاه قلعه به زیر زمین طولانی این مجموعه قسمت دیگری هستند که در معرض دید گردشگران قرار دارند.

2safar

آخرین مکانی که گردشگران را می توان در آن یافت، مناطق همجوار کاخ و اقامتگاه سلطنتی خاندان پادشاهی تغلق شاهیان است که همچنان برج و باروی این قسمت از قلعه پابرجاست. اما در کنار این منطقه ی تاریخی، پوشش گیاهی بسیار متراکم و سرسبز این ناحیه و حیات وحش موجود در آن برای گردشگران می تواند جذابیت بسیاری داشته باشد و همچنین لذت سفر به این قسمت از دهلی را بدون شک افزایش خواهد داد.