جاذبه های گردشگری جهان - جزیره ی فیل ها بمبئی هند - قسمت چهارم

جاذبه های گردشگری جهان - جزیره ی فیل ها بمبئی هند - قسمت چهارم

2safar

ذر ادامه ی سفر به جزیره ی فیل ها، با غار بزرگ و اصلی این جزیره رو به رو شدیم، این غار را غار شماره 1 علامت گذاری کرده اند، که مهمترین نمود های مذهبی و دینی هندوئیسم را می توانم در این مجموعه مشاهده کرد.تریمورتی، مفهومی به معنای اتحاد سه ایزد هندو است که به یک دین یگانه پرست تبدیل شده، اما در غار اصلی جزیره گردشگران با یکی از نماد های اصلی این دین رو به رو می شوند. در قسمت جنوبی غار و درست رو به روی ورودی شمالی غار یک سنگ نگاره ی بزرگ به ارتفاع 6 متر خود نمایی می کند، که گردشگران را به سوی خود می کشاند. این مجسمه ها را با نام های ساداشیوا و ماهشورتی نیز می شناند که نمادی از شیو هستند. تریمروتی که به معنای همان اتحاد سه ایزد هندو هستند، در این بخش غار اصلی قابل مشاهده می باشند، سه سری که نشان دهنده ی ایجاد، نگهداری و نابودنی هستند. البته در برخی از متون و نسخ خطی هندی، این سه را نماد خرد نیز می دانند.

2safar

اگر مقابل این سنگ نگاره قرار بگیرید، چهره ی نیمه ی راست مقابل تان یا همان چهره ی غربی سنگ نگاره، وعده ی زندگی و خلاقیت را به تصویر کشیده و جوانه نیلوفر آبی را نگه داشته است، این تصویر نمادی از برهما به معنای خالق است، که نمود زنانه ی شیواست. چهره ی سمت چپ هم تصویر مردی جوان را نشان می دهد که نماد ویرانگری و نابودی است. چهره ی بزرگ میانی هم که در حال مراقبه است، نمود نگهدارنده ویشنو است. این تصاویر نمود های باور ها اعتقادات شیویسم را نشان می دهند که بخش اساسی و اصلی دیدن هندو به شمار می روند که در غار اصلی در معرض دید گردشگران قرار دارد.

2safar

از دیگر آثار زیبا و شگفت انگیز این غار می توان به اثر بسیار زیبای آردهاناریسوارا اشاره کرد. مجسمه ای مرکب از نیمه شیوا و نیمه پارواتی، که در بسیاری از نمود های مختلف آن را نیمه مرد و نیمه زن می شناسیم. این تصویر برگرفته از افسانه ی گانگادهارست. در این تصویر شیوا در سمت راست و پارواتی در سمت چپ قرار گرفته اند. بر اساس این افسانه شیوا رود گنگ را از آسمان به زمین می آورد و نکته جالب توجه در این خصوص، هنرمندی خالقان این اثر شگفت انگیز است که به زیبایی هرچه تمام تر این افسانه را به تصویر کشیده اند و یک الهه در سه بدن را به طرز شگفت انگیزی حکاکی کرده اند.

2safar

این سنگ نگاره به طول 4 متر، در ارتفاع 5 متر در معرض دید گردشگران قرار دارد. هرچند این سنگ نگاره در دوران استعماری آسیب های فراوانی دیده است و قسمت های پایینی آن از میان رفته است، بخش های و جزئیات مختلف این سنگ نگاره یکی از حیرت انگیز ترین آثار حکاکی شده ای است که گردشگران خواهند دید. آثاری که بخش های مختلفی از هویت، تاریخ و افسانه های هندو را روایت می کند و گردشگران در این مکان غریب می توانند شاهدان این آثار تاریخی باشند، آثاری که بخش مهمی از تاریخ هندو بمبئی را نمایان می کند و لذت سفر و هیجان تجربه ای جدید را برای گردشگران در پی خواهد داشت. با ما در ادامه ی مسیر همراه باشید.