جاذبه های گردشگری جهان - دروزاه ی هادریان افسوس ترکیه

جاذبه های گردشگری جهان - دروزاه ی هادریان افسوس ترکیه

2safar

سفر ما در شهر باستانی افسوس به پایان خود نزدیک شده است و آخرین جاذبه ی گردشگری که در این شهر زیبا معرفی می کنیم، دروازه ی هادریان است، دروازه ای که از نام آن پیداست به واسطه ی امپراتوری روم هادریانوس معروف به هادریان بنا شده است، وی تا سال 138 میلادی بر روم حکومت راند و امنیت و آرامش را به قلمرو وسیع امپراتوری بازگرداند. شاید به نظرتان دروازه ی هادریان را در آتن دیده باشید و یا نام چنین مکانی در شهر آنتالیای ترکیه قرار دارد، دوران هادریان با یادبود ها و نشان هایی به پاس گرامی داشت او در قلمرو امپراتوری روم همراه است و ما در آتن ،آنتالیا و افسوس دروازه های با نام هادریان را خواهیم دید، در شهر افسوس معبدی نیز به افتخار این امپراتوری شهیر روم ساخته شده است(که در سایت 2safar به معرفی آن پرداختیم و شما می توانید برای آشنایی بیشتر مطالب مربوط به جاذبه های گردشگری افسوس را مطالعه کنید).

2safar

المان های کلی معماری دروازه های هادریان در بخش های مختلف برگرفته از معماری رومی است که نشانه هایی از معماری یونانی را هم می توان در آن یافت. بر همین اساس باستان شناسان سال ساخت دروازه ی هادریان شهر افسوس را در حدود 130 میلادی تخمین می زنند، درست در زمان ورود هادریان به افسوس و آناتولی که به نظر می آید، شکوه این دروازه با ورود امپراتور هادریان به اوج خود رسید. این دروازه از جنس مرمر سفید ساخته شده است، البته ستون هایش از جنس مرمر نیستندو با توجه به سبک معماری غالب در عصر هادریان، این دروازه هم به شکل طاق نصرت های رومی بوده که ستون ها طاق بالایی دروازه را نگه می داشتند.

2safar

دروازه هادریان یکی از سه دروازه طاق دار افسوس به شمار می رفت. گردشگران برای بازدید از آخرین جاذبه ی تاریخی و باستانی شهر افسوس باید به خیابان کورتیس بروند، همانجایی که سفرمان را در این شهر باستانی باشکوه آغاز کردیم، این دروازه در انتهای خیابان کورتیس قرار گرفته و گردشگران پس از عبور از سنگ فرش های مرمرین این خیابان بقایای این دروازه ی باستانی را خواهند دید. گردشگران می توانند نقش های برجسته و حکاکی شده بر روی قسمت های مختلف این دروازه ی سنگی زیبا را نظاره کنند و در کنار تمام جاذبه های دیدنی این شهر نقش های این دروازه را نیز به خاطر بسپارند.

2safar

شهر افسوسی شهری بود که هر کدام از جاذبه های گردشگری اش در بردانده ی بخش از تاریخ جهان بودند، شهری که امروز به واسطه ی ثبت نام آن به عنوان یکی از میراث های بشری در سازمان یونسکو از شهرت جهانی برخوردار است و بیشتر از هرزمان دیگری از آن مراقبت می شود. شهری که بخش مهمی از تاریخ یونان، روم و عصر مسیحیت در آن شکل گرفته و گردشگرانی که این شهر باستانی را دیده باشند، هیچ گاه خاطره ی قدم گذاشتن در مسیر های سنگی، خانه های ویران و باوقار شهر و ستون های برزمین افتاده و استوارش را فراموش نمی کنند. به واقع افسوس شهری است که می توان در کنار مردم افسوس باستان قدم برداشت، زندگی کرد و تجربه ای باستانی را کسب نمود.