جاذبه های گردشگری جهان - سالن بدنسازی ویدیوس افسوس ترکیه

جاذبه های گردشگری جهان - سالن بدنسازی ویدیوس افسوس ترکیه

2safar

جاذبه های گردشگری شهر افسوس مانند داستانی هرکدام از بخش از این شهر باستانی سر بیرون آورده و گردشگران را گرد خود جمع کرده و حکایت شان را بازگو کرده اند. این بار گردشگران در شهر افسوس می توانند از یکی از مراکز آموزشی و ورزشی افسوس باستانی دیدن کنند، مرکزی که تحت عنوان ژیمناسیوم ویدیوس یک سالن بدنسازی، و مدرسه ای برای آموزش جونانان برای دروس ورزشی، هنری و رزمی به شمار می رفته و در خلال این موضوعات موضوعاتی ادبی هم مورد آموزش قرار می گرفته است. این مجموعه آموزشی و ورزشی در شهر افسوس در حدود قرن دوم میلادی ساخته شد و بانی ساخت این اثر باستانی پابلیوس ویدیوس آنتونینوس و همسرش فلاویا پاپیانا بودند.آنها این سالن بدنسازی را به الهه آرتمیس و امپراتور آنتونینوس پیوس تقدیم کردند. این مجموعه یکی از چندین مجموعه ی آموزشی شهر افسوس بوده که هنر ها و علایق رومی شهروندان افسوس درآنجا آموزش داده می شد و بر اساس نوشته های باستانی سالن ویدیوس مهمترین و زیباترین سالن بدنسازی افسوس بوده است. گردشگران هنگامی که با خرابه های این اثر باستانی روبه رو می شوند، می توانند درب ورودی سالن بدنسازی را در سمت شرق بنا مشاهده کنند.

2safar

پس از ورودی به مجموعه یک پالسترا یا همان حیاط در مقابل گردشگران قرار دارد، حیاطی سنگی که مانند دیگر بنا های بر جا مانده در شهر افسوس اثری رومی است که مشخصات معماری رومی در آن موج می زند. یکی از ویژگی های نمایان حیاط سالن بدنسازی، ستون های رومی داخل حیاط است، که دورتا دور حیاط را احاطه کرده اند. این ستون ها خود یکی از المان های مشخص معماری عصر روم به شمار می روند که در سالن بدنسازی ویدیوس بر ماهیت معماری بنا تاکید می کنند، هویتی که وام دار معماری یونانی است. تالار امپراتوران در شرق این سازه ی باستانی یکی از بخش های برجا مانده و شناخته شده ی این مکان به شمار می رود که موزائیک های زیبا و تندیس های این بخش از جمله آثار کشف شده ی مهم در این تالار بودند. سنگ های مرمرین این بخش هم از دیگر مشخصه های سالن بدنسازی به محسوب می شوند که زنجیره ی متصل میان بنا های مختلف شهر افسوس است.

2safar

از دیگر بخش های سالن بدنسازی ویدیوس می توان به حمام ویدیوس (که پیش تر در سایت 2safar به معرفی آن پرداختیم و شما می توانید برای اشنایی بیشتر به سایت مراجعه کنید) و استخری در بخش سرد مجموعه اشاره کرد. این استخر هم از سنگ مرمر ساخته شده است . علاوه بر این، گردشگران می توانند مکان مجسمه خدای رود کایستروس در انتهای قسمت شمالی سالن را مشاهده کنند، جایی آب از کنار مجسمه به داخل استخر سرازیر می شد و امروزه تنها ویرانه های از آن شکوه باستانی بر جای مانده و مجسمه آن بنا هم در موزه ازمیر نگهداری قرار می گیرد.

2safar

گردشگران برای رسیدن به این مجموعه ی باستانی باید از دروازه ی جنوبی شهر وارد شوند و تا این مجموعه ورزشی را پیدا کنند. سالن ویدیوس در کنار حمام ویدیوس از جمله آثار باستانی هستند که نام ویدوس آنتونینوس را پس از گذشت چند هزار سال زنده نگه داشته اند و گردشگران را تمدن روم بیشتر آشنا می کند، تمدنی که دنیای امروز بسیاری از پایه های وجودی اش را مدیون آن تمدن است.

2safar