جاذبه های گردشگری جهان - ستون آشوکا دهلی هند

جاذبه های گردشگری جهان - ستون آشوکا دهلی هند

2safar

دیرینگی تاریخی هندوستان و دهلی، مهمترین جاذبه ای است که در بخش های و مکان های مختلف دهلی حضوری پررنگ دارد و گردشگران این شهر تاریخی می توانند بنا متعددی از دوره های تاریخی مختلف را در این شهر زیبا شاهد باشند. اگر از مساجد و مقبره های دوران مغولی، لودی و سوری بگذریم، هرچه به آثار دوران باستان نزدیک تر شویم، علاوه بر ارزشمند تر شدن بنا های تاریخی، دیرینگی این سرزمین را بهتر می فهمیم و هند را بهتر می توانیم درک کنیم. از این رو، ستون آشوکا در دهلی می تواند بنایی تماشایی برای گردشگران علاقه مند به آثار تاریخی و باستانی باشد.

2safar

آشوکا پادشاهی از سلسله ی موریا بود که در حدود 250 سال پیش از میلاد مسیح پیرو بودا بود وی یکی از فرماندهان اسطوره ای تاریخ هندوستان است البته برخی از باستان شناسان تباری ایرانی برای او قائل هستند، به باور آنها آشوکا از نوادگان (چاندراگوپتا پدر بزرگ آوشکا) یکی از فرماندهان ساتراپی پارسی بود و با الهام از امپراتوری هخامنشیان حکومت خود را بنا کرد و به دادگری در تاریخ هند شهره شد. اما این پس زمینه تاریخی به همراه داشته باشید که در معرفی این بنای باستانی برای شفاف شدن موضوع گره گشا باشد.

2safar

در دوران آشوکا ستون های سنگی علم می شد که بر بالای این ستون ها سر ستونی سنگی قرار داشت که یک مجسمه در آن بالا قرار می گرفت. در این سر ستون ها یا مجسمه یک شیر نسشته قرار داشت و یا اینکه از چهار شیر تشکیل می شد. که از ستون ها و سر ستون تنها تعداد اندکی برجای مانده است. گردشگران در کنار این ستون می توانند یک شیر یا چهار شیر را که به یکدیگر پشت کرده اند ببینند، البته در برخی متون از آن شیر ها با نام شیر آسیایی یاده شده که نام دیگر شیر آسیایی شیر ایرانی است. این نماد سمبل قدرت و شجاعت در عهد باستان بوده و برخی بر این باورند که در سراسر هندوستان در نار معابد بودائی این ستون های سنگی علم می شدند، اما متاسفانه امروزه تعداد کمی از این ستون بر جا مانده که گردشگران می توانند در شهر دهلی شاهد یکی از این ستون ها با سرستون های باشکوهش باشند.

2safar

اما آن چهار شیر ایرانی تنها ویژگی بارز این ستون ها نیست، بلکه در وسط ستون ها چهار حیوان یعنی اسب، گاوه وحشی ، شیر و فیل بر روی ستون حکاکی شده اند و نیلوفر آبی هم از دیگر سنگ نگاره های این ستون باستانی است.اما در معرفی آشوکا به امپراتوری هخامنشی و ساتراپ ایرانی اشاره کردیم، در معرفی این ستون ها و سر ستون ها و سنگ نگاره هایش بیشتر می توان به نزدیکی و نفوذ هخامنشی دقت کرد. نیلوفر آبی یکی از نماد های باستانی ایران است که در تخته جمشید بر روی سنگ نگاره های هخامنشی می توان آن را مشاهده کرد، همچنین سرستون های سنگی و ستون های باشکوهش نیز نمود دیگری از نفوذ هخامنشیان بر این سرزمین و یا پادشاه آن دارند.

2safar

از این رو این ستون ها و سر ستون های تماشایی شان یکی از مهمترین نماد های رسمی دولت هندوستان هستند و به نوعی مشخصه ای باستانی به هویت امروزین دولت هندوستان بدل شده است و گردشگران می توانند شاهد این ستون های باستانی در دهلی باشند.