جاذبه های گردشگری جهان - غار های کانهری بمبئی هند - قسمت پنجم

جاذبه های گردشگری جهان - پارک ملی سانجی گاندی غار های کانهری بمبئی هند - قسمت پنجم

2safar

در پایان بازدیدی از غار های کانهری و سنگ نگاره های و سنگ نوشته های تاریخی اش، می خواهیم شما را با برخی از کتیبه های خاص در این مجموعه ی عجیب آشنا کنیم، کتیبه هایی که روایتی باستانی از پهنه ی تاریخ به شمار می رود و جذابیت آنها را بیشتر می کند. اگر اولین مطالب مربوط به غار های کانهری در سایت 2safar را مطالعه کرده باشید، در آنچه اشاره ی به کتیبه هایی شد که به زبان پهلوی نوشته شده اند و وجود این کتیبه های در غار های کانهری با توجه به مسافت جغرافیایی خاستگاه زبان پهلوی نسبت به آن، برای گردشگران کنجکاوی بسیار زیادی دارد اما برای باستن شناسان و کارشناسان تاریخی، مانند یه موهبت الهی ارزشمند و دلنشین بود و ارزش تاریخی باستانی بسیار زیادی دارد ، اطلاعات تاریخی وسیعی را امروزه در اختیار ما قرار می دهد.

2safar

در غار های کانهری گردشگران می توانند از 5 کتیبه ی به خط پهلوی دیدن کنند، که بر اساس کاوش های باستان شناسان متعلق به قرن 11 میلادی یعنی در حدود 1009 تا 1021 میلادی هستند که مطابق با قرن چهارم هجری قمری و استیلای حکومت خلفای اسلامی در قلمرو ساسانیان است. یکی از نکات جالب و دیدنی در خصوص این کتیبه ها ماهیت آنهاست چرا که در دوران ساسانی کتیبه های دارای هویت های متنوعی بود، که نشان دهنده عمق تمدنی آن دوره ی تاریخی است. براساس کاوش ها و تحقیقات تاریخ دانان که شاید برای گردشگران دانستن این نکته جالب باشد که کتیبه های ساسانی به سه دوره تقسیم می شوند، دوران آغاز سلسله ی ساسانی، دوران متاخر و دوران پس از ساسانیان که بر اساس هویت کتیبه های ساسانی و به زبان پهلوی نوشته می شدند. که کتیبه های منفصل و جدا متعلق به نیمه نخست زمامداری ساسانیان بوده و سنگ نگاره های حکومت و شاهانه را بر اساس آن ساختار می نوشتند، اما سنگ نگاره های کانهری متعلق به با ساختار متصل و تحریری است که برای یاد بود ها و یادگار ها مورد استفاده بوده است که کتیبه های کانهری از نوع دوم یا همان یادبود ها و یادگاری هاست.

2safar

گردشگران در مجموعه غار های کانهری شاهد 4 کتیبه هستند چرا که یکی از کتیبه ها را به موزه ی بمبئی منتقل کرده اند و سه کتیبه ی موجود در کانهری بر روی دو ستون چهارگوش نوشته شده و چهارمین کتیبه هم در بالای تورفتگی بالای یک از مخازن آب حکاکی شده است. اما بانیان این سنگ نگاره ها تاجرانی زردتشتی بودند. این کتیبه ها بخشی از تاریخ حضور زردتشتیان در شبه قاره ی هندوستان هستند، آثاری که بخشی از تمدن زردتشتی است که سرزمینی تازه پاگذاشت و امروزه هم بخشی از هندوستان به شمار می آید.

2safar

اولین حضور زردتشتیان به دوره ی هخامنشیان باز می گردد و در دوران باستان ایران همواره ارتباط تجاری وجود داشت که با حمله ی اعراب به ایران به مهاجرت بسیاری از زردتشتیان به هند منجر شد. گردشگران در کتیه های نوشته شده به زبان پهلوی در مجموعه ی کانهری می توانند می توانند اشاره به اهورامزدا، سال و ماه ثبت کتیبه ها و نام نویسندگان کتیبه های مشاهده نمایند. کتیبه های پهلوی کانهری آثاری ارزشمند از تاریخ این منطقه است که با دیگر تمدن های بشری گره خورده و گردشگران امروزه در این پارک ملی شاهد آن ها خواهند بود.