جاذبه های گردشگری جهان - مسجد قوت الاسلام مجموعه ی قطب منار دهلی هند

جاذبه های گردشگری جهان - مسجد قوت الاسلام مجموعه ی قطب منار دهلی هند

2safar

پس از مناره بلند آجری مجموعه منار قطب ، مسجد تاریخی و زیبای قوت الاسلام یکی از بنا هایی است که در معرض دید گردشگران قرار دارد و از اولین بنا های شکل گرفته شده در هندوستان توسط مسلمان به شمار می رود. مسجد قوت الاسلام به مسجد قطب نیر مشهور است و بسیاری آن را مسجد بزرگ دهلی نیز می خوانند، بانی شکل گیری این بنای تاریخی و مذهبی زیبا هم قطب الدین آیبک می باشد. هنگامی به این مسجد قدم می گذارید می توانید روایت تاریخ را از جنگ ها و نزاع هایی را شاهد باشید، که با نام دین و مذهب صورت گرفته اند و مکانی مذهبی بر روی اماکنی مذهبی بنا شده است، هر چند، در هر کجای تاریخ که قدم بگذارید، کمتر نمونه هایی دل نشین از همنشینی را خواهید دید و البته شاید آشنایی بیشتر ملت ها و مذاهب فهم و درک بهتری را نسبت به هویت های متفاوت ایجاد کند.

2safar

با همه این اوصاف، اولین مسجد مسلمانان در دهلی و شبه قاره هندوستان امروزه یکی از جاذبه های تاریخی و تماشایی است که در معرض دید گردشگران قرار دارد. بر اساس اطلاعات موجود در خصوص این مسجد، بنای مسجد در سال 1139 ساخته می شود، اما مانند تمام مجموعه منار قطب تنها بخشی از آن توسط قطب الدین ایبک بنا می شود و مابقی کار توسط جانشینان قطب الدین ایبک شکل می گیرد. معماری اسلامی یکی از المان های هویتی این بنا است و گردشگران در بخش ها و قسمت های مختلف می توانند ساختار، شکل و کلیت بنا را همچنان مشاهده نمایند. هرچند، این اثر تاریخی به مرور زمان دچار زوال شده اما قوس ها و گنبد این مسجد همچنان سرپا و استوار هستند. سنگ ها قرمز و مرمر سفید در کنار ستون های خاکستری مصالح مسجد قوت الاسلام را تشکیل می دهند.

2safar

بسیاری بر این باورند که با ویران شدن معابد هندو و جین مصالح باقی مانده در آن معابد در ساخت این مسجد بکار گرفته شده و بخش هایی از این مسجد را در کنار بنا هایی برجا مانده از معابد ساخته شده در دوران سلطنت توماراس و پریتریواراج چوهان ، ساخته اند. اما برای گردشگرانی که به این مجموعه قدم می گذارد و به دیدن مسجد قوت الاسلام می آید، چندان فرقی ندارد، که سنگ ها و مصالح بکار رفته در این مسجد چیست، چرا که در سرستون ها سر تیره های مسجد و در کنار قوس ها و گنید این بنای تاریخی می توان هویت اسلامی و معماری برگرفته از آن را مشاهده کرد.

2safar

شاید تلخ باشد اما هنگامی که گردشگران به این مجموعه قدم می گذارند، کنجکاوی آنها در مورد معابد و چگونه بودن ها سوالی است که برای همه پیش می آید و ای کاش بنا های تاریخی در کنار هم و با هم ما را به دل تاریخ می بردند. مسجد قوت الاسلام در دوران سلطان ایلتوتمیش یکی از پادشاهان مملوک دهلی به اتمام رسید و تمام نام های تاریخی نیز در کنار آن دفن شد و شما امروز مسافر این بنای تاریخی هستید تا شنونده و بیننده ی داستان آن باشید.