جاذبه های گردشگری جهان - معبد ایزیس افسوس ترکیه

جاذبه های گردشگری جهان - معبد ایزیس افسوس ترکیه

2safar

بعد از گشت وگذار در گوشه و کنار شهر افسوس گردشگران می توانند در نزدیکی آگورای فوقانی ویرانه های یک بنای باستانی دیگر متعلق به دوران هلنیسیتی را مشاهده کنند، این بنا بر اساس یافته های باستان شناسان متعلق به یکی از خدایان مصری با نام الهه ی ایزیس است. ایزیس یکی از محبوب ترین الهه های مصری بود که نماد شفا، زندگی ابدی و جاودانه بود ، از این رو، مصریان باستان به وی اعتقاد بسیاری داشتند. به گونه ای که جاری بودن رود نیل را به واسطه ی الهه ی ایزیس می دانستند، مصریان بر این باور بودند که نیل هر سال به دلیل اشکهای اندوه ایزیس برای همسر مرده خود ، آزیریس ، جاری می شود. او توسط برادر شیطانی دیگرش ، ست ، خدای آشوب و ویرانی کشته شد. ایزیس همسر و خواهر اوزیریس و مادر هوروس در باور های باستانی مصریان بود.

2safar

به واسطه ی روابط تجاری و اقتصادی میان افسوس و اسکندریه مصر بازرگانان و تجار مصری به افسوس رفت و آمد بسیاری داشتند و بسیاری از آنها در این شهر ساکن شدند به گونه ای که این روابط همپوند میان دو سرزمین، مصریان بسیاری را به افسوس کشاند و از این رو، معابد مصریان هم در افسوس بنا شد و مورد احترام افسوسی ها قرار گرفت. معبدی ایزیس در پلانی به شکل مستطیل ساخته شده است که ویرانه های سنگی این معبد باستانی امروزه یکی از جاذبه های گردشگری ترکیه و افسوس به شمار می رود. ایزیس در صورت یک زن تجسم شده و نام او به معنای ملکه تاج است هرچند برخی ایزیس را به معنی دانش هم می دانند، تصویر این الهه به صورت نمادین با تاجی بر سر به تصویر کشیده شده است. پیروان این الهه در خاورمیانه و قلمرو امپراتوری روم تا اواخر قرن ششم میلادی حضور داشتند و معابد آن ها هم مانند معبد ایزیس در افسوس وجود داشت.

2safar

باور ایزیسی امید به زندگی ابدی یا رستاخیز را نوید می داد و این باور در مذاهب آناتولی محبوب شد و مردم افسوس با آغوشی باز این باور مصری را پذیرفتند.چرا که در بسیاری از اعتقادات رایج در آن دوره ی افسوس هیچ اعتقادی به زندگی بعد از مرگ وجود نداشت. امروزه نام ایزیس در میان مصریان همچنان نامی محبوب محسوب می شود و در برخی مناطق کشور های اروپایی هم مورد استفاده قرار می گیرد. معبد ایزیس در افسوس با روی کار آمدن رومیان در آناتولی از توجه کمتری برخوردار شد و کمرنگ شدن توجه به معبد ایزیس در دروان آگوستوس به اوج خود رسید. در این دوران به دلیل خصومت آگوستوس با آنتونی و کلئوپاترا معبد ایزیس تخریب شد. برخی از قسمت های این ساختمان از جمله مجسمه های معروف و زیبای موجود در معبد ایزیس برای ساختن چشمه پولیو مورد استفاده قرار گرفت.

2safar

بر اساس یافته ها باستان شناسان، ستون های کورینتینی که از سنگ های مرمر ساخته شده بودند، دو طرف ساختمان معبد را پوشش می دادند و مجسمه های ادیسه و پولیپیموس از جمله مجسمه های معروف این معبد به شمار می رفتند که امروزه گردشگران می توانند آن را در موزه ی افسوس مشاهده کنند. این اثر باستانی با وجود ویرانی های انسانی و محیطی همچنان یکی از سند های مهم تاریخ افسوس، یونان باستان، امپراتوری روم و ترکیه امروزی به شمار می رود و گردشگران در شهر افسوس این اثر باستانی را نیز خواهند دید.