جاذبه های گردشگری جهان - مقبره ی مظفر حسین میرزاساندرنرسی دهلی هند

جاذبه های گردشگری جهان - مقبره ی مظفر حسین میرزاساندرنرسی دهلی هند

2safar

بنای دیگری که این بار در مسیر سفرمان در ساندرنرسی با آن رو به رو هستیم، مقبره ی یکی از بزرگان گورکانی است، که می تواند جاذبه ی زیبا و تاریخی برای گردشگرانی باشد که به این مجموعه ی تاریخی قدم گذاشته اند. مقبره ی مظفر حسین میرزا در شمال این مجموعه ی تاریخی قرار دارد و اثری دیگری است که متعلق به دروان گورکانی می باشد. اما نکته مهمی که در این اثر تاریخی نهفته است، نمایان شدن بیشتر ارتباط گسترده ای است که میان امپراتوری گورکانی با سلسله ی صفویه وجود داشته است و این مقبره نمودی دیگری بر این دوره ی تاریخی است.

2safar

پیش از آنکه به بنای تاریخی مقبره بپردازیم، ابتدا از بهتر است این شاهزاده ی صفوی را بشناسیم. مظفر حسین میرزا یکی از شاهزادگان صفوی بود، که پدر بزرگ اش فرزند شاه اسماعیل و و برادر تنی شاه تهماسب به شمار می رفت. این شاهزاده ی صفوی از سوی شاه محمد خدابنده لو حاکم قندهار می شود و طی رخداد های سیاسی مختلفی به سوی گورکانیان گرایش پیدا می کند و در سال 1603 میلادی دهلی جان خود را از دست می دهد و در این شهر و در ساندرنرسی دفن می شود. البته در متون هندی وی را خواهرزاده ی همایون امپراتور بزرگ گورکانی می دانند که با توجه به رخ داد های سیاسی و پناهنده شدن همایون به دربار صفوی دور از ذهن نیست. همچنین مظفر حسین میرزا دختر امپراتور اکبر پرافتخار ترین پادشاه گورکانی را عقد خود در می آورد و داماد پادشاه گورکانی می شود و بنوعی حلقه ارتباطی میبان دو پادشاهی شرق به شمار می رفته که البته در دوران شاه عباس کبیر پادشاه افسانه ای سلسله ی صفوی این ارتباطات تا حدودی تیره می شود، اما مقبره ی مظفر حسین میرزا یکی از آن بنا ها و المان های میان فرهنگی است که در دهلی می توان مشاهده کرد.

2safar

بنای مقبره مظفر حسین میرزا، اثری تاریخی و یکی از میراث های بشری دهلی است که امروزه گردشگران بسیاری برای دیدن آن به این بخش از شهر می روند. بنای این مقبره مانند دیگر آثار تاریخی ساندر نرسی با مرمت و بازسازی دوباره جان گرفت و شکل و شمایل زیبایش را بدست آورد. مهمترین ویژگی این بنا، معماری تلفیقی است که شاهد آن خواهید بود. گنبد این اثر بر اساس المان های معماری مغولی رایج در دوران اکبر شاه ساخته شده اما مقبره ی مظفر حسین میرزا پر است از المان های معماری ایرانی بخصوص آن گچ بری ها و مقرنس های گچی که از معماری رایج در عهد صفوی الهام گرفته است. به همین خاطر هنگامی که با این اثر رو به رو می شوید، حال و هوای بنا های تاریخی ایرانی را به خوبی حس می کنید، اما نکته مهمتر اینکه المان های معماری ایرانی که در این مقبره وجود دارد ، به دیگر بنا های تاریخی ساندر نرسی هم رسوخ کرده و گردشگران ایرانی به راحتی می توانند نفوذ فرهنگی هنر و تمدن ایرانی در شبه قاره ی هندوستان را لمس کنند و اثرات زیبای آن را مشاهده نمایند. با ما در ادامه ی این سفر دیدنی همراه باشید.

2safar