جاذبه های گردشگری جهان - موزه ی مانی بهاوان بمبئی هند

جاذبه های گردشگری جهان - موزه ی مانی بهاوان بمبئی هند

2safar

نمی توان به گوشه ای از هند رفت و در یکی از بزرگترین شهرهای هند و قلب تجاری و دروازه ی هند قدم گذاشت و نام نشانی از مهاتما گاندی ندید، بسیاری از گردشگرانی که به این کشور می روند، گاندی نامی پرآوازه است و برای برخی از گردشگران هم گاندی یکی از نماد های هند، اسطوره ای در دنیای معاصر به شمار می رود، عده ای هم هستند که در هند تازه با این شخصیت دنیای معاصر آشنا خواهند شد، اما هر کسی که به هندوستان می آید چه در بمبئی باشد و چه در دیگر نقاط این کشور، گاندی را خواهد شناخت و این بار 2safar شمار را با موزه ای آشنا می کند که در دوران حضور مهاتما در بمبئی اقامتگاه او بود و امروز به عنوان موزه مانی بهاوان، روایت گر بخشی از زندگی مهاتما گاندی است و ویترینی برای به رخ کشیدن او در بمبئی.

2safar

بسیاری از مردم دنیا او را با نام مهاتما گاندی می شناسیم که نام کامل او، مهانداس کامچاند گاندی Mohandas Karamchand Gandhi است، او استقلال کشور هندوستان از استعمار بریتانیا را رهبری کرد، رهبری که آوازه اش تنها به واسطه ی استقلال یافتن هندوستان نبود، بلکه نحوه به استقلال رسیدن هندوستان و مسیر پر پیچ و تابی این آزادی با استفاده از نظریه ساتیاگراها یا همان عدم خشونت و مهمتر از آن اجرای آن در پیشبرد اهداف حرکت مردمی از سوی گاندی، او را به یکی از شخصیت های برجسته و الهام بخش در سطح دنیا تبدیل کرد، شاید پرداختن و به مسیر استقلال و عملکرد گاندی را باید در موزه ی مانی بهاوان شناخت و بیشتر با این شخصیت تاریخی در خانه و محل اقامتش آشنا شد.

2safar

مانی بهاوان، ساختمان کوچکی که به واسطه ی اقامت گاندی امروزه یکی از جاذبه های گردشگری بمبئی است و گردشگران علاقه مند به دیدن این خانه می روند. مانی بهاوان در خلال سال های 1917 تا 1934 مقر فعالیت های گاندی به شمار می رفت و بسیاری از سفر های پیاده و روزه های گاندی برای هدایت و رهبری استقلال طلبانه فاقد خشونت از این خانه آغاز شد. گاندی برای 17 سال در منزل رواشانکار جورور Revashankar Jagjeevan Jhaveri ، که یکی از دوستان و پیروان گاندی به شمار می رفت، سکونت داشت و درست آخر در سال 1955 توسط the Gandhi Smarak Nidhi به موزه ای تبدیل شد که یاد آور برگی تاریخی و پرافتخار در شهر بمبئی و کشور هند محسوب می شود. خانه ی مانی بهاوان جز آنچه که به گاندی تعلق دارد، از ویژگی خاصی برخوردار نیست، اما عکس ها، نقاشی ها، لباس ها و دیگر وسایل متعلق به گاندی روایت زندگی و فعالیت های سیاسی او هستند و موزه به گونه ای تدارک دیده شده، تا گردشگران بیشتر با زندگی مهاتما گاندی آشنا شوند و شناخت بهتری نسبت به این شخصیت الهام بخش و اساطیر پیدا کنند.

2safar

یکی از بخش های خاص این خانه، کتابخانه ی ساده ی متعلق به گاندی است که مجسمه ی از او را نیز در آنجا گذاشته و مورد توجه گردشگران قرار دارد، عکس های کودکی گاندی تا زمان ترور او نیز روایت تصویری از زندگی گاندی است، اما شاید خاصر ترین بخش و نمادین ترین گوشه ی خانه قسمتی است که می توان چرخ ریسندگی مهاتما را در آنجا دید،که در کنار تخت خواب بسیار ساده ی او، یادآور مردی است که توانست امپراتوریی را شکست دهد، که مدعی بود هرگز آفتاب در آن کشور غروب نمی کند.