جاذبه های گردشگری جهان - پریتانیوم افسوس ترکیه

جاذبه های گردشگری جهان - پریتانیوم افسوس ترکیه

2safar

در مسیر 2safar در شهر باستانی افسوس از برخی معابد و خیابان های مشهور این شهر دیدن کردیم و با تاریخچه و گفته های باستان شناسان و همچنین برخی از روایت های نقل شده در متون باستانی و کتیبه های کشف در خصوص بخش های مختلف افسوس آشنا شدیم. این بار 2safar قصد دارد شما را به قلب حکمرانی شهر ببرد، جایی که قوانین افسوس در آنجا شکل می گرفت و در این مکان از باور ها و اعتقادات رایج مردم شهر محافظت می شد. در اینجا بود که خراج ها و مالیات های اخذ شده از مردم محاسبه و بودجه شهر افسوس تعیین می گردید. پریتانیوم مکانی بود که شهر افسوس در آن جا اداره می شد و امروزه خرابه های این بنا، شاهد شهری باستانی است که ستون های برافراشته و برزمین افتاده ی بنا های مخروبش یکی از مشهور ترین شهر های باستانی جهان را شکل داده اند و هنوز این شهر مانند روزهای باشکوه اش، میهمانان زیادی را پذیراست.

2safar

بنای ساختمان پریتانیوم یکی از ساختمان رسمی افسوس باستان است که در مجاورت بنای اودئوم قرار دارد، به گونه ای که ستون های ضخیم و بزرگ دروازه ی ورودی ساختمان که در بازسازی های شهر افسوس برافراشته شده اند خود نمایی می کنند. همان طور که گفته شد، پریتانیوم (Prytaneion) ، بنایی بود که شورای اجرایی (Prytanes) شهر افسوس احکام اجرایی شهر را در آنجا صادر می کردند، که این حکم ها را Efhes می گفتند. این بنا محل برگزاری جلسات شورای اجرایی شهر بود و این شورا از درون افسوس انتخاب می شد و به نوعی حکم شهرداری افسوس را داشت. همچنین پذیرایی از میهمانان رسمی و مقامات امپراتوری هم در این ساختمان برگزار می شد.

2safar

یکی از نکات قابل توجه در خصوص شورای اجرای شهر افسوس انتخاب رئیس شورای اجرایی به نام پریتان بوده است، رئیس شورای اجرایی از بین خانواده های نخبه(به معنای اشراف و بزرگان شهر) افسوس انتخاب می شد. که ثروت هم یکی از معیا های انتخاب بود، چراکه بیشتر بودجه مربوط به شهر را خود وی پرداخت می کرد. وظیفه اساسی پریتان نظارت بر فرقه های موجود در شهر بود، چرا که به دلیل وجود فرقه های مذهبی متعدد در افسوس از اهمیت بالایی برخوردار بود. همان طور که قبل تر گفتیم، ساماندهی به اموری شهری و برگزاری مراسم ها و جشن های شهر هم بر عهده این شورا بود و این شورا به امور مختلف شهر نظارت داشت و همه این امور در پریتانیوم مدیریت می شد.

2safar

گردشگران امروزه بقایای اندکی از ساختمان پریتانیوم را در شهر افسوس می ببینند اما آن ستون های برافراشته روای داستان این بنا هستند. باستان شناسان یافته های مختلفی در این مکان کشف کرده اند، که می توان به کشف مجسمه های آرتمیس اشاره کرد، که امروزه در موزه شهر افسوس از آنها نگهداری می کنند. یکی دیگر از نکات قابل توجه گردشگران در این بنا، وجود یک معبد در درون این بنا است، که آتشی شعله ور در آن روشن بوده است، این آتش نماد شهر افسوس به شمار می رفته و شعله های آتش زندگی ابدی شهر را تضمین می کردند. در طول کاوش های باستان شناسی برخی از متون مذهبی و لیست اسامی کاهنان که روی 6 ستون درویک در گوشه سالن اصلی پریتانیوم پیدا شد که به برخی از وظایف شورای اجرایی و کاهنان معبد اشاره کرده است. از جمله روشن نگه داشتن آتش و برگزاری جشن هایی که هر سال به افتخار دوقلوهای آرتمیس و آپولو برگزار می شد.

2safar

براساس یافته های باستان شناسان این ساختمان مهم در افسوس متعلق به قرن سوم پیش از میلاد بوده است و گردشگران امروزه قسمت هایی مانند مکان آتش مقدس افسوس، تالار بزرگ این بنا و ستون های بازسازی شده ی پریتانیوم را در آنجا خواهند دید و چهره ی دیگری از زندگی افسوس برایشان نمایان می شود.