جاذبه های گردشگری ایران - طاق بستان کرمانشاه - قسمت سوم

جاذبه های گردشگری ایران - طاق بستان کرمانشاه - قسمت سوم

2safar

پیش از اینکه از بخش های دیگر مجموعه ی باستانی طاق بستان سخن بگویم، این را باید بدانیم، طاق بستان و دشت پیش روی آن یکی از شکارگاه های سلطنتی بوده ، که در دوران ساسانیان صحنه ی تاخت و تاز اسبان شاهان ساسانی و درباریان و همراهانشان بوده است و این تصاویر در اثر باستانی طاق بستان منعکس شده اند.

2safar

اگر از هر گردشگری که از این اثر باستانی دیدن کرده است، بخواهید کوچک ترین ویژگی این اثر تاریخی را برای شما باز گو کند، به طاق های بزرگ و کوچک طاق بستان اشاره خواهد کرد ، اما ما قبل از اینکه به سراغ طاق ها یا همان ایوان های باستانی برویم، ابتدا از اولین نگاره این اثر یعنی صحنه تاج گذاری اردشیر دوم سخن گفتیم و در ادامه به سراغ تصاویر متعدد از شکارگاه، نگاره ها و جشن های آن دوران که در کنار و حاشیه ی طاق ها نقش بسته اند، خواهیم رفت.

2safar

همان طور که در ابتدا گفتیم، ماهیت شکارگاه بودن این اثر تاریخی را به روشنی می توانیم در نقوش ایجاد شده در قسمت های مختلف این اثر باستانی ببینیم. یکی از تصاویر شکار شاه ساسانی ، تصویری است که انگار از روی یک عکس یا یک تابلو نقاشی کشیده شده و جزئیات هر کدام با مفهوم رسانی آنها بجا و هنرمندانه شکل گرفته است. این تصویر، از بزرگترین صحنه های شکارگاه شاهی در طاق بستان به شمار می رود، 12 فیل را به تصویر کشیده که در ستون های عمودی توسط فیل بانان راهی باتلاق می شوند ، تا گراز های پنهان شده در نیزار ها را به بیرون هدایت کنند و در بیرون از نیزار های شاه ساسانی ایستاده بر قایقی با تیر کمان برای شکار گراز های به تصویر در آمدهاست. در کنار شاه هم دو پاروزن در عقب و جلوی قایق و دو خدمه قرار دارند، که یکی از آنها نوازنده چنگ است. در پشت قایق پادشاه هم قایق دیگری 4 زن نوازنده را حمل می کند این یک تابلوی بی نظیر هنری، تاریخی و اجتماعی است که به زیبایی و هنرمندی تمام بخشی از هویت باستانی ایران را به تصویر در آورده است.

2safar

گردشگران در بخش های مختلف طاق بستان می توانند تابلو های بی نظیری از صحنه شکارگاه را ببینند،که بخش های از هویت اجتماعی آن دوران را به تصویر کشیده اند. یکی از ویژگی های که در نگاره های طاق بستان قابل مشاهده است تشخیص پوشاک و نحوه ی لباس پوشیدن افراد، خدمه، نوازندگان و پادشاهان ساسانی است، که در نگاره ها و سنگ های تراشیده، سبک های مختلف پوشاک، موقعیت و جایگاه های اجتماعی نگاره ها را نشان می دهد. لباس شاه در شکار گاه مزین به نقش سیمرغ است و لباس پاروزن با خدمه دارای تفاوت است و در نقش های کشیده شده ، جزئیات زیورآلات و پوشش لباس شاه و ایزد نگهبان نیز دارای تفاوت هستند و این تفاوت در لباس سربازان، فیل سواران و دیگر ملازمان هم به خوبی نشان داده شده است.

2safar

از این رو، گردشگران بدون شک با حجم وسیعی از اطلاعات رو به رو خواهند بود که بدرستی توسط خالاقان این آثار برای انتقال مفهوم مورد نظرشان شاخته شده اند و امروزه هم یکی از بهترین منابع درک و شناسایی آن دوره ی تاریخی به شمار می روند.