جاذبه های گردشگری ایران - مسجد جامع بروجرد لرستان - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری ایران - مسجد جامع بروجرد لرستان - قسمت دوم

2safar

در ادامه ی معرفی مسجد جامع بروجرد پرداختن به معماری این مسجد لذت بخش و شنیدنی است و برای گردشگرانی که این بنای زیبا را در شهر بروجرد خواهند دید، اثری به یاد ماندنی محسوب می شود. بر اساس المان های معماری ایرانی در مساجد اسلامی، این مسجد یکی از مساجد تک ایوانی است که در کنارش آب انبار ، غریب خانه و دیگر بنا های متعلق به مجموعه ی مسجد قرار دارد. برای دیدن این مسجد باید راهی یکی از محله قدیمی شهر به نام دو دانگه بروید، در آنجا گنبد فیروزه ای رنگ اش شما را راهنمایی خواهد کرد.

2safar

دو مسیر برای ورود به مسجد در ضلع غربی و شرقی مسجد وجود دارد که شما را به این مسجد تک ایوانی و تاریخی می رساند. اگر بخواهیم هویت معماری این بنا بگوئیم، باید به المان معماری رایج در دوران صفویه، زندیه و قاجاریه اشاره کنیم، چرا این بنا بیشترین تغییرات و بازسازی خود را در این دوره های تاریخی دیده و با توجه به المان های رایج در این دوره های تاریخی کمتر نشانی از هویت معماری دوره ی سلجوقی و قبل تر از آن در این بنا شاهد هستیم، هرچند، همانطور که پیش تر گفتیم این مسجد یکی از بنا های متعلق به قرن دوم هجری قمری استو هنگامی که وارد مسجد می شوید، حیاط مرکزی با یک حوض بزرگ در مقابل ایوان مسجد نمایی با شکوه پیدا کرده است و گنبد خانه ی مسجد هم در قسمت جنوبی مسجد و قدیمی ترین بخش مسجد جامع قرار دارد. ایوان اصلی هم در همین قسمت جنوبی جای دارد، که دو گلدسته ی آجری را هم در آنجا خواهید دید. این دو گل دسته از جمله جدید ترین قسمت هایی است که به مسجد اضافه شده است. درست در مقابل ایوان یعنی در ضلع شمالی صحن شبستان مسجد ساخته شده است این شبستان، شبستان تابستانه و زمستانه ی مسجد است که با ارتفاعی کوتاه تر ساخته شده و هنر معماری ایرانی در خنک نگهداشتن محیط را در فصل های سرد و حفظ گرمای هوا در فصل های سر را نشان می دهد.

2safar

کارشناسان و معماران ایوان مسجد را متعلق به دوران سلجوقی می دانند هرچند در بازسازی های دوره های بعد تر، هویت سلجوقی اش کم رنگ شده اما به نظر می رسد این ایوان و گنبد در دوران سلجوقی ساخته شده اند. اما تزئینات گچ بری، کاشی کاری و آجر کاری ها این قسمت را باید متعلق به معماری رایج در عهد سلجوقی دانست که قدمت آن به قرون چهارم و پنجم هجری قمری می رسد. پس از سلجوقیان، در شبستان های مسجد بخصوص در شبستان های شرقی، غربی و شمالی حضور معماری رایج در عهد صفویه و سنگ نوشته شاه عباس، تغییرات، بازسازی و نوسازی این قسمت را نشان می دهد، که با هنر مندی هرچه تمام تر ایجاد شده اند.

2safar

در دوران زندیه هم مرمت هایی در مسجد جامع صورت می گیرد ، اما آخرین تغییرات و مرمت ها متعلق به دوران قاجاریه است، که می توان به گلدسته های کناری گنبد و ایوان اصلی اشاره کرد، این مسجد تاریخی با هنر های دوره های مختلف تاریخی، اثری فاخر و زیبنده است، که گردشگران را از مشاهده ی آن به وجد می آورد و شاید مهمترین ویژگی این چنین بنا هایی، حس و آرامشی است که از میان سطوح سخت اما جان این مسجد به گردشگران منتقل می شود.

2safar