جاذبه های گردشگری ایران - مسجد عماد الدوله کرمانشاه - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری ایران - مسجد عماد الدوله کرمانشاه - قسمت دوم

2safar

در پیچ و تاب بازار زرگر ها تا رسیدن به مسجد عماد الدوله، فضای سنتی ،گردشگران را مهیای صحنه ای با شکوه می سازد، صحنه ای که از قدم ابتدائی اش برای بینندگان همراه با ذوق تازه ی است که به دنبال کشف جدیدی در گذشته می گردد، پیش تر در سایت 2safar از ایوان اصلی و شبستان ساده و محراب زیبایش سخن گفتیم، این بار دوباره می خواهیم قصه حکایت این بنای تاریخی را از ابتدای ورود به مسجد آغاز کنیم.

2safar

زمانی که درب اصلی مسجد در راسته ی بازار زرگر ها پیدا می شود، گذشته از قدمت و هنر و زیبایی های بکار رفته در این درب چوبی در ناخودآگاهی گردشگران جذابیتی ندانسته را به همراه خواهد داشت، این در چوبی در زمان زمام داری امام قلی میرزای عماد الدوله بر سرحدات ایران و عراقین از درب ورودی حرم امام اول شیعیان علی بن ابی طالب (ع) به این مکان آورده می شود و بر اساس گفته های تاریخی درب نقره ای را جایگزین آن می نمایند. این درب چوبی که به قاپی شاه نجف شهرت دارد، در دوران صفویه ساخته شده و علاوه بر ارزش معنوی آن برای مردم کرمانشاه ، یکی از آثار تاریخی دوران صفویه نیز به شمار می رود.

2safar

پس از ورودی به صحن مسجد معماری ایرانی به مانند ساحره ای توانا، گردشگران امروزی را در نمایشگاهی فاخر از همسانی، هنر و ظرافت ذوقی و معنوی غرق می کند، که در عین لذت بخشی از دیدن اثری زیبا، فضای روحانی و معنوی باشکوهی را ایجاد می نماید. همان طور که پیش تر عنوان شد ایوان جنوبی با ساختار و جزئیات هنریاش و همچنین قرار داشتن درب ورودی به شبستان مسجد، ایوان اصلی این مسجد چهار ایوانی به شمار می رود. در سمت شرقی و غربی دو ایوان به شکل قرینه در مقابل هم قرار دارند و حجره های متعدد دورتادور صحن مسجد ، با ظرافت های هنری کاشی کاران و آجر کاران و همچنین با پنجره هایی زیبا قابل مشاهده می باشند.

2safar

از دیگر بخش های زیبای این بنای تاریخی که در نمای ظاهری مسجد به چشم می آید ، حوض بزرگ وسط مسجد است، که البته از بخش های تازه تر این بنای تاریخی محسوب می شود. ضلع شمالی مسجد عماد الدوله هم با برج ساعت و ایوان کوتاه تر قابل تشخیص است. از این رو، گردشگران در این مسجد چهار ایوانی در هر ضلع آن شاهد تبلور هنر ایرانی در اقسام و اشکال متنوعی است، هنر هایی که هر کدام علاوه بر هویت و تاریخ خود، دنیایی از زیبایی و معنا را در خود نهفته اند و گردشگران شاهد ارکستی از همسانی این دنیا های موازی است.

2safar

با تمام این کلیات گفته شده از این اثر تاریخی، دیدن بخش های ریز و جزئیات نادیده ی این اثر تاریخی ، جذابیت و زیبایی این مسجد زیبا را بیشتر خواهد کرد، مسجدی که امروزه یکی از مدارس دینی شهر کرمانشاه به شمار می رود و هنوز هم به عنوان اثری فاخر و کارآمد، از نقش و خطی زیبا در هویت ، تاریخ، فرهنگ و دیانت کرمانشاه برخوردار است.

2safar