جاذبه های گردشگری ایران - موزه ی سنجش تبریز - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری ایران - موزه ی سنجش تبریز - قسمت دوم

2safar

در ادامه ی آشنایی با موزه ی سنجش در شهر زیبای تبریز ، به سراغ بخش های مختلف این موزه می رویم. پیش تر در سایت 2safar محل و بنای موزه را برای شما معرفی کردیم و در این مطلب به خود موزه خواهیم پرداخت. به طور دقیق تر برای رسیدن به موزه باید به خیابان امام خمینی شهر تبریز رفته و از آنجا به کوچه مقصودیه رفت، که عموما آن محله را مقصودیه می نامند و ساختمان موزه هم در پشت شهرداری و در بن بست سلماسی قرار گرفته است.

2safar

اما برای گردشگران شاید در ابتدا نام و اسم موزه گنگ باشد و تعریف دقیقی از این مکان در ذهن نداشته باشند، موزه ی سنجش ، موزه ایی است که سیر تحول ابزار، ادوات و انواع وسایل اندازه گیری در بخش های مختلف جامعه ایرانی را به معرض دید عموم می گذارد و از این روست که این موزه را اولین موزه ی تخصصی سنجش در ایران می نامند.

2safar

گردشگران و علاقه مندان در شهر تبریز و در خانه ی زیبای سلماسی ، شاهد بخش های کوچک، پراکنده و مهمی از زندگی اجتماعی ایرانیان در دورهای مختلف خواهند بود. در این موزه انواع مختلف و متنوعی از ابزار اندازه گیری وزن از جمله ترازو های زرگری، قپان های بزرگ میادین، سنگ وزنه ها و پیمانه های نفتی به نمایش گذاشته شده است.

2safar

از سوی دیگر ، در بخش های مختلف زندگی روز مره مردم در دوره های مختلف سیاسی و اجتماعی ایرانی مردم با ابزار و وسایل ابتدائی و نوآوری شده ای اقدام به اندازه گیری کالا ها و مواد مورد معامله خود می کردند که در این موزه می توانیم تعدادی از آنها را نزدیک ببینیم، در واقع این موزه ، شناخت بهتری از زندگی اجتماعی مردم ایران و سیر تحول این ابزار را فراهم می کند.

2safar

علاوه بر این، بخش های تخصصی تر و خاص مانند نجوم و ستاره شناسی هم از ابزار و ادوات خاص خود مانند اسطرلاب استفاده می کردند ، که در این موزه این ابزار و وسایل به صورت منظم، علمی و مشخص به نمایش گذاشته شده است. دیگر حوزه هایی مانند هواشناسی هم در این موزه شاهد تحول و پیشرفت ابزار و سایل شان هستند. قطب نما ها و ساعت ها هم از دیگر وسایل اندازه گیری و سنجش به شمار می آیند که در کنار تحول و پیشرفت های علمی و فناوری در جهان با تغییرات گسترده ای روبه رو بوده اند و این تغییر و تحول هم در موزه سنجش تبریز به نمایش در آمده است.

2safar

گردشگران در ساختمان خانه سلماسی در طبقه های همکف و دوم و همچنین زیر زمین و حوضخانه این خانه ی تاریخی شاهد بخش های مختلفی از هویت اجتماعی، تاریخی و اقتصادی جامعه ایرانی در ادوار مختلف می باشند، که علوم، صنوف، بخش های فرهنگی و اجتماعی متنوعی را در بر می گیرد و شناخت و درک دقیق و بهتری از ایران را به گردشگران منتقل می کند. عکس ها ، اشیاء و آثار بسیاری در این موزه به نمایش گذاشته شده که برای گردشگران جذابیت زیادی خواهد داشت.