جاذبه های گردشگری ایران - دروازه قرآن شیراز

جاذبه های گردشگری ایران - دروازه قرآن شیراز

2safar

در شهر های قدیمی ایران، دروازه های ورودی شهر ها از مکان های مهم شهر به شمار می رفتند، به گونه ایی که هنوز برخی مناطق را با وجود تخریب شدن آن دروازه ها، به نام های قدیمی شان خطاب می کنند. در شیراز هم این داستان وجود دارد و گردشگران در قسمت های مختلف شهر نام هایی مانند دروازه اصفهان، دروازه سعدی، دروازه قصابخانه ، دروازه داعی الی اله و دروازه کازرون را می شنوند که به برخی مناطق گفته می شود اما خبری از دروازه های قدیمی و ورودی های شهر نیست. اما در این میان هنوز یکی از دروازه های قدیمی شهر وجود دارد، که یکی از جاذبه های گردشگری شهر شیراز هم محسوب می شود.

2safar

دروازه قرآن یکی از ورودی های قدیمی و معروف شیراز بوده ، که در شمال شرقی شهر و به سمت مرودشت قرار گرفته است. این دروازه ی قدیمی در دوران آل بویه و به دستور عضدالدوله دیملی امیر آل بویه در پایتخت آن روزگار ایران ساخته می شود. دروازه قرآن میان دو کوه چهل مقام و کوه باباکوهی در تنگه ای بنام تنگ الله اکبر بنا می شود و با توجه به باور های اسلامی در آن دوران ، قرآنی در بالای دروازه گذاشته می شود که به لحاظ اعتقادی بدرقه ی مسافران و دعای خیر برای سفر آنان است و از این رو، این دروازه به دروازه قرآن مشهور شد.

2safar

این بنای تاریخی در دوران های مختلف مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت ، که اولین مرمت آن هم به دستور کریم خان زند انجام شد و تا سالها همچنان پابرجا و باشکوه بود. در دوران قاجار به دلیل چند زلزله ایی که در شیراز رخ داد ، قسمت هایی از دروازه تخریب شد اما در آن همان دوران هم مورد مرمت قرار گرفت.

2safar

با روی کار آمدن خاندان پهلوی و تب شتابان مدرن سازی در آن دوران شهردار وقت شیراز با بد سلیقه ای تمام به منظور توسعه شهری شیراز دستور به تخریب دروازه قران داد و قرآن های این دروازه به موزه پارس سپرده شد(معروف ترین قرآن این بنا، قرآن هفده من با خط سلطان ابراهیم نوه ی شاهرخ تیموری بود که در دوران کریم خان زند در بالای دروازه گذاشته شد).

2safar

اما در سال 1327-1328 یکی از تجار خوش نام شیراز به نام حاج حسین ایگار دروازه قرآن را بار دیگر با فاصله ی چند متری نسبت به دروازه قبلی و در مقیاسی بزرگتر و با تزئیناتی بیشتر بنا کرد، که امروزه یکی از جاذبه های گردشگری معروف در شیراز به شمار می رود.

2safar

به لحاظ معماری این بنا بر اساس المان های معماری ایرانی و با طاق و قوس های زیبا ساخته شده، که به نوعی هویت و اهمیت شهر را بازتاب می داده است. در دروازه قرآن امروزی، آیاتی از قرآن با هنر خوشنویسی ایرانی در پیشانی شمالی و جنوبی دروازه نوشته است و در قسمت چپ دروازه ی قرآن اتاق کوچکی قرار دارد که حاج حسین ایگار در آنجا دفن شده است.

2safar

دروازه قرآن برای گردشگران دارای جاذبه های تفریحی و دیدنی است که در نزدیکی این مکان می توانند از آرمگاه و باغ خواجوی کرمانی هم دیدن کنند و تجربه عبور از دروازه قرآن به عنوان اثری انسانی از دل تاریخ را هم در سفر به شیراز داشته باشند.