جمهوری آذربایجان به انجمن مسافرتی آسیای اقیانوس آرام می پیوندد

4 دی ماه 98

انجمن مسافرتی آسیا اقیانوس آرام از آژانس گردشگری دولتی آذربایجان به عنوان جدیدترین عضو خود استقبال کرده است.آژانس دستگاه اجرایی است که سیاست های ایالتی را در زمینه گردشگری انجام و تنظیم می کند.آژانس دولتی گردشگری جمهوری آذربایجان اهمیت رشد و نفوذ شگرف منطقه آسیا اقیانوس آرام را درک می کند و از طریق فعالیت های مختلف PATA ، آنها اکنون از دسترسی به شبکه گسترده اعضای انجمن ما و همچنین تحقیقات عمیق و بینش هایی برای کمک به آنها برای توسعه گردشگری به صورت مسؤولانه و پایدار."من با استقبال از جمهوری آذربایجان به خانواده پاتا ، اعضا و دوستان صنعتگر را تشویق می کنم تا اطلاعات بیشتری در مورد این مقصد فرهنگی غنی و تاریخی بیاموزند."مأموریت این آژانس نشان دادن یک رویکرد متمرکز بر استراتژی برای ایجاد محیطی برای توسعه گردشگری در جمهوری آذربایجان از طریق چارچوب نهادی جامع است که از طریق تحقیقات پشتیبانی می شود و همه ذینفعان درگیر (مشارکت استراتژیک) ، نوآوری و تجربیات بی نظیر گردشگری را گرد هم می آورد.چشم انداز آن توسعه آذربایجان به عنوان یک مقصد گردشگری در سطح جهانی و تبدیل آن به جذاب ترین و موفق ترین مقصد گردشگری در منطقه است.فواد نقیف ، رئیس آژانس گردشگری ایالتی ، گفت: "افتخار بزرگی است که جزئی از چنین شبکه جهانی تحسین برانگیز مانند انجمن مسافرتی آسیای اقیانوس آرام باشید.وی گفت: "منطقه آسیا و اقیانوسیه یکی از بازارهای مهم برای ما است زیرا شاهد افزایش قابل توجه تعداد گردشگرانی هستیم که از این منطقه به آذربایجان می آیند.

وی گفت: "مطمئناً ما مشتاقانه با همکاری با نهادهای دولتی و خصوصی در بخش گردشگری منطقه ، ارائه آموزش هایی برای نمایندگان صنعت سفر و مشارکت در سایر فعالیتهای ظرفیت سازی با هدف تقویت روابط در این زمینه ، از این رشد حمایت و کمک خواهیم کرد.