وزیر امور خارجه اسپانیا می گوید: مردم برای مقابله با ویروس براي محصولات می جنگند

18 فروردين ماه 99

وزیر امور خارجه اسپانیا ، آرانچا گونزالز لیا گفت که دولت ها برای مقابله با بیماری همه گیر کروناویروس "در حال تهیه" تجهیزات پزشکی هستند.وی در مصاحبه با شبكه اسپانیایی آنتن 3 گفت: "مردم برای مبارزه با ویروس براي محصولات می جنگند ،" و توضیح داد كه این كشور به دنبال تولیدكنندگان جایگزین است زیرا تأمین كننده اصلی جهانی قادر به تأمین تقاضا نیست.وی گفت: "بازار چین بسیار پیچیده است زیرا تقاضا بسیار بیشتر از عرضه است."وزیر امور خارجه گفت كه اسپانیا در اولویت قرار دادن قراردادها با لوازم "منحصر به فرد" و همچنین تشویق شركتهای محلی برای تولید برخی از تجهیزات به جای خرید آن از خارج از كشور است.وی گفت: "تولید ملی جنبه بسیار مهمی دارد و به ما این امکان را می دهد که نه تنها با استفاده از ویروس در سرزمین ملی مقابله کنیم بلکه به کشورهایی که منابع زیادی از آنها ندارند نیز کمک می کنیم."