جهانگردی عامل اصلی رشد اقتصادی در آفریقا است

7 مهر ماه 98

مسافرت و جهانگردی یکی از محرکهای اصلی رشد اقتصاد آفریقا به شمار می رود و 8.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2018 را به خود اختصاص داده است. معادل 194.2 میلیارد دلار.براساس گزارش hosbitality 2019 جامویا در مورد آفریقا ، این رکورد رشد،جایگاه این قاره را به دومین منطقه که با سرعت در حال رشد است در جهان قرار داده است.این با نرخ رشد 5.6 درصد در آسیا اقیانوس آرام و با 3.9 درصد نرخ رشد متوسط جهانی مقایسه می شود.وی گفت: "تمرکز ما این است که به نمایش گذاشتن آفریقا به عنوان قاره ای پر از زیبایی و فرصت ادامه دهیم.وی هنگام انتشار رسمی گزارش سالانه در تالار سرمایه گذاری هتل های آفریقا در آدیس آبابا صحبت می کرد.آفریقا در سال 2018 تعداد 67 میلیون گردشگر بین المللی را دریافت کرده است ، این رقم هفت درصد افزایش از 63 میلیون ورود در سال 2017 دارد.این افزایش تدریجی به مقرون به صرفه بودن و سهولت سفر به خصوص در داخل قاره نسبت داده می شود که هزینه های مسافران داخلی 56 درصد نسبت به 44 درصد هزینه های بین المللی کاهش دارد.علاوه بر این ، سفرهای تفریحی یکی از مؤلفه های مهم صنعت گردشگری آفریقا است و اکثر 71 درصد از هزینه های توریستی را در سال 2018 به خود اختصاص می دهد.