جو تای میلیون ها ماسک را به نیویورک اهدا می کند

17 فروردين ماه 99

جو تای ، بنیانگذار میلیاردر غول تجارت الکترونیکی چینی Alibaba ، و همسرش کلارا وو ، 2.6 میلیون ماسک ، 170،000 عینک و 2،000 دستگاه تهویه را به نیویورک اهدا کرده اند.منابع به دو محموله تقسیم شدند. اولین پنجشنبه وارد فرودگاه بین المللی نیوکارک آزادی شد ، و دومی شنبه در فرودگاه بین المللی جان اف کندی وارد شد.وی به مراكز پزشكی جیكوبی و مركز پزشكی لینكلن در برانكس و بیمارستان المهرست در كویینز به عنوان مؤسساتی كه او و همسرش فکر می كردند بیشترین نیاز به تأمین را دارند ، اشاره كرد.