بانک مرکزی قیمت دلار را یک تومان دیگر بالا برد؛ ۴۲۰۶ تومان