خسارت های سنگین در نیواورلئان به دلیل Covid-19

17 فروردين ماه 99

شهردار لا تویا کانترل روز جمعه گفت که نیواورلئان مکان هایی را برای دفن کسانی که در اثر ویروس جان خود را از دست داده اند ، در اختیار ندارد.حدود 7000 بیمار در دو منطقه مترو نیواورلئان ، شناسایی شده اند.