1.4 میلیون نفر در انگلستان درخواست حمایت از بهزیستی داده اند

26 فروردین ماه 99

ترسه كوفی ، وزیر كار و بازنشستگی كشور گفت: از زمان شروع همه گیری کرونا ویروس ، در مجموع 1.4 میلیون نفر در انگلیس خواستار حمایت رفاه هستند.کوفی گفت که این رقم شامل افرادی است که طبق برنامه "اعتبار جهانی" دولت ، کمک هزینه کارجویان یا کمک هزینه اشتغال درخواست کمک کرده اند.کوفی به Sky News گفت: "ما قادریم این ادعاها را پردازش و مدیریت کنیم." او همچنین گفت که شبکه ایمنی رفاه کشور "به درستی کار می کند".کوفی گفت: "مردم شروع به دریافت پشتیبانی مالی خواهند کرد."