جاذبه های گردشگری ایران - دره شهر ایلام - قسمت اول

جاذبه های گردشگری ایران - دره شهر ایلام - قسمت اول

2safar

در ادامه ی معرفی جاذبه های گردشگری استان ایلام می خواهیم شما را به یکی از شهرستان های این استان بریم، اگر تا اینجای سفر با ما همراه بوده باشید، با این واقعیت رو به رو هستید، که بنا های تاریخی و گردشگری شهر ایلام بشتر متعلق به دوران متاخر اسلامی است و خبری از بنا های باستانی و تاریخی این استان در شهر نیست، و برای دیدن آنها باید از شهر ایلام خارج شده و در مناطق مختلف استان ایلام، بنا های تاریخی متعددی را مشاهده کنید، اما ابتدا به سراغ یکی از مراکز باستانی استان در شهر ایلام می رویم، شهری که قدمت و دیرینگی این حوزه ی جغرافیایی بیشتر و بهتر می توان در آنجا مشاهده کرد.

2safar

بسیاری بر این باورند که دره شهر قلب تاریخی استان ایلام است و این گفته را هم به آثار و دیرینگی این منطقه ربط می دهند. دره شهر از جمله مناطق لر نشین استان ایلام است، که در همسایگی استان لرستان و خوزستان قرار دارد و یکی از غربی ترین شهرستان های ایران محسوب می شود. دره شهر در کنار رودخانه ی سیمره و در کوهپایه ی کبیر کوه از رشته کوه های زاگرس قرار دارد.اما مهمترین ویژگی این شهر قدمت تاریخی آن می باشد، قدمتی که بسیاری آن به دوران عیلامیان(ایلامیان) نسبت می دهند.

2safar

برخی از باستان شناسان بر این باورند، که دره شهر در دوران عیلامی یکی از شهر های مهم به شمار می رفته و جمعیتی زیادی را هم به نسبت آن دوره ی زمانی پوشش می داده است. در این میان برخی از دره شهر با عنوان شهر باستانی ماداکتو یاد می کنند، که بنا به برخی اطلاعات تاریخی به دوران عیلام باز می گردد و تا دوران ساسانیان نیز به حیات خود ادامه می دهد. هرچند که بر اساس اطلاعات این شهر بارها در طول تاریخ ویران شده و بارها برج و باروی شهر را از نو بنا کرده اند.

2safar

در متون تاریخی ماداکتو را اولین هدف حمله آشور بانی بال در سقوط عیلامیان یاد کرده اند، شهر که در دوران هخامنشی نام نشانی از آن نیست، اما موقعیت استراتژیک آن در دوران اشکانی و ساسانی این شهر را بار دیگر به شهر مهمی بدل می کند. این اهمیت در دوران اسلامی و پس از حمله اعراب به ایران ادامه پیدا می کند و ماداکتو به شهر سیمره تغییر نام دهد و تا چندین قرن اهمیت خود را حفظ می کند. گردشگرانی که به دره شهر می روند، با قلعه های متعددی در اطراف آن رو به رو خواهند بود، که موقعیت نظامی و استراتژیک این شهر را در دوره های تاریخی مختلف ایران بیشتر و بهتر نشان خواهد داد. اما به عنوان مهمترین جاذبه های گردشگری این شهر باستانی بدون شک باید از بقایای دوران ساسانی در آن یاد کرد، چرا که بیشتری آثار موجود در این شهر متعلق به این دوره ی تاریخی است و آثار متعددی از آن برجای مانده است.

2safar

از دیگر جاذبه های که گردشگران در دره شهر مشاهده خواهند کرد، موقعیت جغرافیایی ، مناظر طبیعی و طبیعت کم نظیر این ناحیه است، که سفر به این بخش از استان ایلام را لذت بخش خواهد کرد، دشت های سرسبز، منابع آبی فراوان، دره های جنگی زاگرس فضاهایی هستند که دیدن آن برای گردشگران تماشایی و فوق العاده خواهد بود.