جاذبه های گردشگری جهان - دروازه شرقی آگورای رومی آتن یونان

جاذبه های گردشگری جهان - دروازه شرقی آگورای رومی آتن یونان

2safar

در ادامه ی بازدید از میدان آگورای رومی، به دروازه ی شرقی می رسیم که با نام سردر شرقی یا The East Propylon شناخته می شود. دروازه ها و بنا های یاد بود آگورای رومی همچنان دروازه ی ورودی به آگورا هستند، در دوران باستان این بنا ها مسیر ورود مردم به میدان بزرگ شهر بودند و امروزه دروازه های ورودی به عهد باستان و مهمترین المان شهری یونان باستان یعنی آگورا ها، به همین خاطر ، این دروازه ها بهترین بهانه برای آشنایی بیشتر با جنبه های مختلف اجتماعی و فرهنگی آگورا ها ست و این بار می خواهیم از دروازه ی شرقی آگورای رومی وارد این میدان تاریخی شویم.

2safar

دروازه ی شرقی یک بنای یاد بود است که در فاصله ی سال های 19 تا 11 پیش از میلاد در شرق آگورای رومی ساخته شده و نمایی بسیار زیبا به ورودی شرقی بخشید. این دروازه از چهار ستون سنگی مرمری از جنس خاکستری هیتمن gray Hymettian marble ساخته شده و همچنان سرپا ست، این ستون ها هم براساس المان های معماری رومی ساخته شده اند . اگر با ما در سفر به آتن همراه بوده باشید در معرفی آگورای باستانی آتن به ساختار، المان های اصلی آگورا اشاره کردیم، این بار در معرفی دروازه ی شرقی آگورای رومی می خواهیم به جنبه های اجتماعی این میدان عمومی و بزرگ در آتن بپردازیم.

2safar

هنگامی که در کنار دروازه ی شرقی می ایستید، می توانید آگورای رومی از جنبه دیگری ببنید، آگورا ها در اساس میدان های هویتی برای قضاوت، تجمع مردم و مشارکت مردم در اداره ی امور بودند، اما آگورای رومی بیشتر جنبه ای بازاری و تجاری داشته است، در معرفی دروازه ی آتنا گفتیم که این دروازه در کنار بازاری به طول 111 متر قرار داشت و مغازه های مختلفی در کنار این دروازه قرار داشتند که در یک آتش سوزی در قرن 18 از بین رفتند و در ست در ضلع نیز چنین وضعیتی مشاهده می شود، از این رو، ماهیت این آگورای رومی نسبت به نمونه ی قدیمی تر خود یعنی آگورای باستانی آتن، جنبه تجاری داشته است، این درحالی است که آگورای باستانی محل برگزاری مراسم ها مذهبی، مسابقات ورزشی، تعلمیات نظامی، محل تجمع افراد محروم از حقوق اجتماعی بود.

2safar

پیش تر در معرفی کلی آگورای رومی به این مسئله به صورت کوتاه اشاره کردیم، که آتنی ها آگورای باستانی را دارای نقش مرکزی و محوری می دانند و این آگورا در دوران حاکمیت رومی ها بر آتن، به دلیل حس تعلق شان تنها از مرکزیت اداری و تجاری برخوردار بوده و این در حالی است از هویت آگورا های یونانی فاصله داشته است. یکی از دلایل این مسئله می تواند وجود آگورای باستانی آتن باشد. اما گردشگرانی که به این آگورا یعنی آگورای رومی قدم می گذارند، جاذبه های متنوعی را در آگورای رومی می بینند و به لحاظ معماری و ساختار کلی با یک آگورای یونانی اما به هویتی رومی رو به رو می شوند و این موضوع هم به دلیل تلاش رومی ها برای اهمیت دادن به آگورای خود شان است. به همین خاطر، دروازه ی شرقی با ستون های چهار گانه ی زیبای اش، هویت بازاری و تجاری این آگورا را از جنبه ای دیگر به نمایش می گذارد، با ما در ادامه ی مسیر همراه باشید.