در چه صورت مأموران امنیتی فرودگاه به شما مشکوک می شوند؟ - قسمت سوم

در چه صورت مأموران امنیتی فرودگاه به شما مشکوک می شوند؟ - قسمت سوم

در این مقاله به مهم ترین عواملی که شک مأموران امنیتی فرودگاه ها را بر می انگیزد می پردازیم و نکاتی که لازم است رعایت کنید تا دچار دردسر نشوید را یادآور می شویم. با 2Safar همراه باشید.

همراه داشتن وسایل غیر عادی

اگر هر نوع وسیله ای به همراه داشته باشید که برای یک مسافر غیر عادی باشد ممکن است توجه مأموران را بر می انگیزید، حتی اگر حمل آن وسایل کاملاً قانونی و بدون مشکل باشد. مثلاً برخی افراد که به سفر های کاری می روند لوازمی چون منگنه به همراه دارند اما چون چیزی نیست که برای یک مسافر عادی باشد نظر مأموران جلب می شود. یا مثلاً پزشکان گاهی برخی از وسایل پزشکی خود در کیف یا چمدان حمل کنند که موجب بازرسی دقیق تر و موشکافانه تر خواهد شد. حتی ممکن است خرید سوغاتی های عجیب غریب در مقصد دردسر آفرین باشد. به طور خلاصه اگر مأموران در صفحه ی مانیتور چیزی ببینند که خوب از آن سر در نیاورند آن کیف را برای بازرسی بیشتر جدا می کنند.

2safar

عوض کردن صف کنترل امنیتی

شاید به نظرتان این مورد عجیب برسد اما شما هر حرکتی انجام می دهید از نظر مأموران امنیتی دور نمی ماند. اگر شما به صف خاصی راهنمایی شده اید باید در همان صف باقی بمانید و چنان چه بکوشید صفتان را عوض کنید ممکن است مشکوک جلوه کنید. جا زدن در صف، کنار زدن دیگران برای پیوستن به دوستان یا اعضای خانواده و غیره همه ممکن است دردسر آفرین باشد. برای مأموران فرودگاه از قبل برخی رفتار ها مشکوک تعریف شده است و آن ها حواسشان به افرادی که مرتکب این رفتار ها می شوند هست. از نظر آن ها کسی که سعی می کند جایش را عوض کند لابد چیزی برای مخفی کردن دارد. پس ما توصیه می کنیم اگر به داخل صفی هدایت شدید در همان صف باقی بمانید. حتی اگر خودتان صفتان را انتخاب می کنید با فرض اینکه صف دیگر کوتاه تر است جایتان را عوض نکنید. چه بسا اگر مورد شک و بازرسی بیشتر قرار بگیرید خیلی بیشتر از این ها معطل شوید.

2safar

همراه داشتن پول نقد زیاد

همان طور که احتمالاً می دانید قوانین سختگیرانه ای در مورد میزان مجاز پول نقدی که با خود حمل می کنید وجود دارد. این محدودیت ها به علت جلوگیری از پول شویی و مسائلی از این قبیل است. اگر شخصی بکوشد مبلغ زیادی پول یا ارز با خود حمل کند توجه مأمورین امنیتی را بر می انگیزد و حتی کارش غیر قانونی تلقی می شود. برای اینکه به چنین مشکلی بر نخورید اولاً بیش از سقف مجاز با خود ارز همراه نبرید و ثانیاً اگر پول زیادی همراه دارید حتماً در گمرک اعلام کنید.

2safar

داشتن دارو های بدون نسخه

اگر دارو با خود به سفر می برید باید نسخه ی دارو ها را نیز به همراه داشته باشید مگر آن که آن دارو جزء دارو های روتین و بدون نسخه باشد. در غیر این صورت مأموران امنیتی ممکن است آن دارو را ضبط کنند و شما در طول سفر بدون دارو بمانید. در برخی کشور ها قوانین بسیار سرسختانه ای در ارتباط با دارو وجود دارد و خیلی از دارو های مسکن نیز ماده ی مخدر محسوب می شوند و ممکن است عواقب بدی در انتظار مسافر باشد. حتماً قبل از سفر در این رابطه تحقیق کنید و خود را به دردسر نیندازید.

2safar